Gå til indhold

9. opslag under "Innovative Medicines Initative", IMI - EU's 7. ramme-program. EU-tilskud: ca. 479 Mio.kr.

EU-kommissionen og den europæiske farmaceutiske industris brancheorganisation, EFPIA, har netop offentliggjort et IMI-opslag. Opslaget indeholder 4 forskningsemner. Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2013.

Innovative Medicines Initiative (IMI) er et pan-europæisk offentligt-privat partnerskab som finansieres af EU's 7. rammeprogram og den farmaceutiske industri. IMI yder tilskud til forskning i værktøjer og metoder, der kan anvendes i lægemiddel-udviklingsprocessen.

Hvem kan søge?

EU's finansiering kan søges af forskere fra hospitaler, universiteter, andre forskningsinstitutioner, små og mellemstore virksomheder, patientforeninger og udgør 479 mio. kr., mens EFPIA-medlemsvirksomheder bidrager med et 'in kind' bidrag i form af lønninger og laboratoriefaciliteter på ca. 549 millioner kr.

Ansøgningsfrister

Ansøgningen af IMI-projekter er en to-trins procedure. Ansøgningsfristen til første trin er den 9. oktober 2013. Her skal ansøgningskonsortierne (min. to partnere) fremsende en relativt kort interessetilkendegivelse (Expression of Interest, EoI) via IMI’s elektronisk ansøgningssystem. De udvalgte ansøgningskonsortier parres derpå med EFPIA konsortier (grupper af EFPIA- medlemsvirksomheder) sammen med hvilke de skriver en fuld ansøgning (trin 2).

Det 9. opslags fire forskningsemner:

  • Physical frailty and sarcopenia. // EU tilskud ca. 17,3 mio. kr.

  • Leveraging technologies for pharmacovigilance. // EU tilskud ca. 183 mio. kr.

  • Antimicrobial resistance (2 emner knyttet til det tidligere opslag 6, ND4BB)

    A) Driving re-investment in R&D and responsible use  of antibiotics. // EU tilskud ca. 48 mio. kr.

    B) Clinical development of antibacterial agents for Gram-negative antibiotic resistant pathogens. // EU tilskud ca. 232 mio. kr.

Opslag

Regler

Du skal være opmærksom på, at ansøgningsprocedurerne og reglerne for at deltage på flere områder er forskellige fra EU’s 7. rammeprogram.

Yderligere information

IMI-sekretariatet har oprettet en help-desk funktion, som besvarer spørgsmål om opslag mv. Send dit spørgsmål til: infodesk@imi.europa.eu

Find partnere til et IMI-projekt

Partnere til et IMI-projekt til 9. opslag kan du finde via følgende gratis og velfungerende databaser:

Yderligere information om IMI - Innovative Medicines Initiative

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019