Gå til indhold

BSR Innovation Express - for danske bronzeklynger

Alle danske bronze-labelklynger kan søge op til kr. 250.000 fra BSR Innovation Express. Ansøgningsfrist: den 31. maj 2013

Søg støtte via BSR innovation Express

Der er mulighed for at søge støtte til internationale klyngesamarbejdsprojekter via BSR innovation Express.

Se udbuddet her og hent brochure om BSR Innovation Express.

Krav til danske ansøgere

  • RTI har opstillet en række krav til danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk, som skulle være opfyldt før de har mulighed for at kunne opnå medfinansiering.

Målgruppe

Hovedansøger er danske klyngeorganisationer, der har opnået Bronze label efter at have gennemført ECEI's cluster benchmarking. Endvidere kan videninstitutioner, der deltager i klyngen/netværket opnå del i finansieringen.

Virksomhedsdeltagelse

Minimum 3 danske små og mellemstore virksomheder (jf. EU's definition af SMV'er)  i projektet, og gerne flere.

Deltagelse af udenlandske klynger

Minimum 1 klynge fra et andet land i projektet, og gerne flere. Særlig prioritet til projekter, hvor der deltager 1 eller flere klynger fra et nordisk, baltisk eller andet Østersøland (dvs. Polen og Nordtyskland).

Finansiering

  • RTI medfinansierer danske aktører med op til 250.000 kr. pr. projekt. Deruodover mulighed for top-op finansiering på kr. 37.000,- fra Nordisk Ministerråd til projekter med partnere fra andre nordiske lande.

  • RTI giver ikke støtte til de udenlandske klyngers deltagelse. Udenlandske klynger tilvejebringer selv deres finansiering i projektet. Bemærk, at andre lande kan have andre særregler for deres klyngers deltagelse i projekterne under dette opslag.

Medfinansiering

Krav om 50 pct medfinansiering fra de deltagende danske parter. Heraf skal de private virksomheder medfinansiere minimum 40 pct. Medfinansieringen kan enten være i form af in-kind bidrag (afholdte timer, eller andre ressourcer stillet til rådighed) eller kontante bidrag (eller en blanding af begge dele).

Højst to projekter pr. klynge

Der er maksimalt støtte til deltagelse i to projekter pr. dansk ansøger i dette opslag.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019