Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd: Opslag E2013 og F2014 +YDUN

Som følge af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 opslås YDUN-programmet målrettet kvindelige forskere i denne nye version af Det Frie Forskningsråds Opslag E2013 og F2014 +YDUN.

BEMÆRK: Som annonceret i den tidligere udgave af opslaget er der nu implementeret et nyt ansøgningssystem ”E-grant”. Indgangen til E-grant er på http://fivu.dk/fi/e-grant, hvor der også er vejledninger til systemet. Det Frie Forskningsråds opslag er opdateret i forhold til E-grant som følger:

  • Korrekt hjemmeside link til E-grant er indsat under ”Ansøgningsblanket og bilag” under de til forårsfristen udbudte virkemidler
  • Bilagskravet ”other project activity” under virkemidlet DFF-YDUN udgår
  • Korrekt hjemmeside link til E-grant er indsat i kapitel 3.1 Ansøgningsfrister og 3.2 ”Krav for, at din ansøgning bliver realitetsbehandlet”
  • Justering af afsnit 3.5 ”Hvordan søger du flere faglige råd i Det Frie Forskningsråd?”
  • Afsnit 6.2 ”Support til e-ansøgningssystemet” er opdateret i forhold til introduktion af E-grant
  • Bilag B ”Vejledning til brug af e-ansøgning” er opdateret i forhold til E-grant
  • Afsnit C.1 ”Udfyldelse af budgetoplysninger i ansøgningsblanketten” er opdateret i forhold til E-grant

YDUN-programmet skal styrke talentudnyttelsen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning i forskningsmiljøerne i Danmark.

Opslagsteksten om YDUN-programmet findes under afsnit 2.16 i Opslag E2013 og F2014 +YDUN. 

Ansøgningsfristerne for nogle af virkemidlerne i opslaget er udløbet og er dermed ikke længere aktuelle. For fortsat at give et samlet billede af DFF’s virkemidler, fremgår disse udløbne virkemidler af denne nye version af opslaget.

Bortset fra det nye afsnit om YDUN er der i opslaget ikke foretaget indholdsmæssige ændringer eller tilføjelser.

Opslag

I opslaget kan du læse om Det Frie Forskningsråd (DFF), hvad du kan søge støtte til, hvordan og hvornår du søger, hvem der kan søge, hvordan ansøgninger behandles osv.

Ansøgningsfrister

DFF har to årlige ansøgningsfrister:

En hovedansøgningsfrist omkring 1. november, hvor alle virkemidler kan søges - undtaget DFF-MOBILEX Mobilitetsstipendier og Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.).

En forårsfrist omkring 1. maj, hvor kun DFF-Individuelt postdocstipendium, DFF-MOBILEX Mobilitetsstipendier, Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d), FSS-Skolarstipendier og DFF-YDUN kan søges.

Derudover kan du i helt særlige tilfælde indsende hasteansøgninger til FNU og FSE. Kontakt DFF's sekretariat om mulighederne.

Ansøgning

Alle ansøgninger indsendes via E-grant. Alle relevante bilag (budgetskema osv.) findes på hjemmesiden under skemaer.

Hvordan behandler rådet din ansøgning?

Herunder kan du orientere dig i, hvordan DFF behandler din ansøgning:

FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Hér finder du svar på en række ofte stillede spørgsmål vedrørende DFF's opslag:

Yderligere informationer

Det Frie Forskningsråds sekretariat giver gerne telefonisk og skriftlig vejledning om formelle forhold vedrørende opslaget og ansøgningsproceduren. Du kan kontakte DFF’s sekretariat på telefon 7231 8200 mellem kl. 9 og 16 på hverdage eller e-mail: DFF-opslag@fi.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024