Gå til indhold

Informationsvirksomhed om rummet efteråret 2013

Støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumteknologi.

Informationsvirksomhed om rummet 2013

Støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumteknologi.

Ansøgningsfrist: 1. november 2013.

Der er i alt 300.000 kr. til uddeling i 2013.

Der kan søges om støtte til konkrete initiativer, der fremmer forståelsen for rummet, rumforskning og rumfartsteknologi og som styrker interessen for naturvidenskab og kendskabet til Danmarks internationale rumfartssamarbejde.

 • Oplysning omfatter information, foredrag samt film og andet tekst-, lyd- og billedmateriale.
 • Undervisning omfatter egentlig undervisning og udarbejdelse af undervisnings- materiale til børn og unge. Udarbejdelse af videnskabeligt materiale til brug på kandidat og ph.d. niveau er ikke omfattet.
 • PR aktiviteter omfatter PR rettet mod såvel generelle som specielle grupper i Danmark.
  Styrelsen for Forskning og Innovation vil i visse tilfælde kun kunne tilbyde delvis finansiering af det ansøgte projekt.


Uddelingen forventes at finde sted i december 2013.

Ansøgningskriterier

 • Ansøgningen skal være inden for opslagets område
 • Projekt samt budget skal være realistisk og gennemførligt
 • Den ansvarlige skal være kvalificeret til at varetage projektet
 • Målgruppen skal have en passende størrelse
 • Der skal være en plan for videnspredning

Projektbeskrivelsen skal omfatte

 1. Projektets formål og indhold, herunder vurdering af nyhedsværdi og relevans
 2. Projektplan (projektets faser/tidsplan)
 3. Praktisk mulighed for at gennemføre projektet
 4. Beskrivelse af målgrupper samt output/produkt
 5. Plan for videnspredning - herunder hvorvidt produktet udsendes gratis eller bliver gratis tilgængeligt på internettet

Budgettet for det ansøgte beløb opdeles på:

 • Løn (hvem skal aflønnes: navn, titel og periode)
 • Drift (materialeudgifter, trykkeudgifter, transport mm.)
  For hver af disse poster anføres derudover:
 • Eget bidrag (det kan f.eks. være løn til egen arbejdsindsats)
 • Andre bidrag (det angives, om projektet har opnået tilskud fra anden side)

e-ansøgning

Du skal ansøge elektronisk via Styrelsen for Forskning og Innovations e-ansøgningssystem. Før systemet kan anvendes, skal man oprette sig som bruger via linket "Opret dig som bruger" øverst på e-ansøgningssiden.

 

 

 

 

Kontakt

Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019