Gå til indhold

Puljemidler til støtte af arrangementer på Forskningens Døgn 2014

Ansøgningsfristen er den 6. januar 2014, kl. 12:00

Formål

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival. Formålet er at øge borgernes interesse og forståelse for den forskning, som finder sted i hele landet. Det sker gennem en bred vifte af arrangementer, der illustrerer forskningens betydning for vores hverdag. I 2014 afholdes festivalen for tiende gang den 24., 25. og 26. april.

I 2014 udgør puljemidlerne ca. 1.000.000 kr. under forudsætning af, at forslag til finanslov 2014 vedtages. Puljemidler udbetales eksklusiv moms. Derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges eksklusiv moms.

Hvem kan søge?

Alle enheder i den offentlige sektor kan søge om tilskud fra puljen. Private virksomheder og organisationer kan søge, hvis de indgår i et ligeværdigt samarbejde med en offentlig institution om gennemførelsen af et arrangement.

Puljemidlerne er opdelt i to puljer, hvor pulje 1 er til store og meget synlige arrangementer, der tiltrækker et publikum på 100 eller flere personer. Pulje 2 er til mindre og/eller nye arrangører, der laver arrangementer og tiltrækker et publikum på under 100 personer. Et arrangement defineres i denne sammenhæng som en begivenhed, der i tid og sted er adskilt fra andre arrangementer. Dvs. at det foregår på forskellige adresser og i forskellige tidsrum. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019