Gå til indhold

Det Strategiske Forskningsråd: Opslag inden for dyresundhed og dyrevelfærd (ANIHWA)

Ansøgningsfrist: Udløbet

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er partner i det nye europæiske ERA-Net Coordination of European Research on Animal Health and Welfare (ANIHWA). DSF har afsat 0,5 mio. euro til dansk deltagelse i opslaget.

Mindst tre ANIHWA partnerlande skal indgå i samarbejdet. Den samlede ramme fra dansk side er 0,5 mio. euro, og det er hensigten at støtte flere projekter. Der er prækvalifikation med frist d. 19. december 2013, kl. 17:00. Projekterne forventes at starte ultimo 2014/primo 2015.

Opslaget, ansøgningsskema og guidelines (på engelsk) kan findes på:

DSF's guidelines (på engelsk) for ansøgere til transnationale projekter kan findes her:

Yderligere information:

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. februar 2014