Gå til indhold

Opslag om støtte til europæiske forskningsprojekter indenfor syntesebiologi

Ansøgningsfrist: Udløbet

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er partner i det europæiske ERA-NET Synthetic Biology (ERASynBio), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. DSF har afsat ½ mio. euro til dansk deltagelse i opslaget.

Danmark deltager aktivt i ERA-nettet Synthetic Biology (ERASynBio), hvis formål er at fremme samarbejdet og koordineringen af EU's nationale forskningsprogrammer inden for syntese biologi.

ERASynBio åbner nu for ansøgninger til opslaget med titlen: ”ERASynBio 1st joint call for transnational research projects: Building Synthetic Biology capacity through innovative transnational projects”.

Opslaget vil støtte forskningsområder inden for syntesebiologi meget bredt. For mere information herom refereres til opslagsteksten (se link nedenfor).

Mindst tre ERASynBio partnerlande skal indgå i samarbejdet. Den samlede ramme fra dansk side er ½ mio. euro, og det er hensigten at støtte flere projekter. Projekterne forventes at forløbe over max tre år.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. februar 2014