Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2016 Det Frie Forskningsråd: Nyt opslag til samfundsvidenskabeligt NORFACE-program

Det Frie Forskningsråd: Nyt opslag til samfundsvidenskabeligt NORFACE-program

Det fælleseuropæiske opslag fra NORFACE ”Dynamics of Inequality Across the Life-Course: structures and procedures (DIAL) giver danske samfundsvidenskabelige forskere mulighed for at søge midler til transnationale projekter. Ansøgningsfrist for interessetilkendegivelser er den 30. marts 2016.

NORFACE er et samarbejde mellem 18 europæiske forskningsfinansierende organisationer inden for samfundsvidenskab. Det Frie Forskningsråd deltager i finanieringen af NORFACE-netværkets nye forskningsprogram Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and processes (DIAL). Programmet er struktureret omkring fire temaer, som favner bredt inden for samfundsvidenskab.

Som ansøger fra en dansk institution skal man have en ph.d.-grad eller tilsvarende kvalifikationer, og forskere fra minimum tre NORFACE-lande skal indgå i forskningsprojektet. Alle deltagende lande er oplistet på NORFACE's hjemmeside, herunder nye partnere i Frankrig, Tjekkiet, Estland, Luxemborg og Flandern. Forskere herfra kan også deltage i programmet, og på NORFACE's hjemmeside findes information, om de kan deltage som medansøgere eller som samarbejdsparter.

Projekterne forventes at forløbe i op til tre år og kan tidligst igangsættes den 1. september 2017. Til hele programmet er der 15 - 20 mio. euro til rådighed, og der kan søges om maksimalt 1,2 mio. euro til hvert projekt. Ansøgningsprocessen er en to-trins proces, hvor ansøgningsfristen for interessetilkendegivelser er den 30. marts 2016. Heraf udvælger NORFACE de bedste interessetilkendegivelser, som vil blive inviteret til at indsende en fuld ansøgning senest den 12. oktober 2016.

Ansøgningen skal indsendes via NORFACE’s hjemmeside, hvor der også findes adgang til opslaget og øvrig vejledning til ansøgningsproceduren.

Senest opdateret 15. august 2019