Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2016 Opslag: Nordisk komité for fødevareforskning støtter i 2016 faglige workshops, seminarer og konferencer.

Opslag: Nordisk komité for fødevareforskning støtter i 2016 faglige workshops, seminarer og konferencer.

I 2016 støtter Nordisk komité for fødevareforskning (NKJ) atter faglige workshops, seminarer og konferencer. Ansøgningsfristen er den 27. maj. 2016

Hvem kan søge

Puljen kan søges af forskere ansat ved nordiske universiteter eller forskningsinstitutioner. Der skal deltage forskergrupper fra mindst tre nordiske lande (eller autonome områder).

Deltagelse fra de baltiske lande og de Nord-vest atlantiske lande er muligt, såfremt der er deltagelse fra mindst tre nordiske lande.

Ansøgningsfrist

Den 27. maj 2016, kl. 24 CET.

Hvad kan du søge støtte til

Puljen støtter netværksaktiviteter, faglige workshops, seminarer og konferencer. Der gives støtte til afholdelse af møder, rejser, trykning af kommunikationsprodukter mm.

Ved behandlingen af ansøgninger lægges der vægt på det faglige indhold, arbejdsbeskrivelse, nordisk merværdi og sammenhæng til NKJs strategiske prioriteter. Det anbefales, at ansøgere har ph.d.-studerende og yngre forskere med i deres netværk. Der skal desuden tilstræbes en ligelig kønsbalance i aktiviteterne.

Hent ansøgningsskema (word).

Hvor meget kan du søge

Den samlede ramme er 1 million SEK, og der kan maksimalt søges om 200.000 SEK til større arrangementer. Støtten for NKJ udgør højst 50% af de samlede udgifter.Tilsagn gives til aktiviteter af 1-2 års varighed.

Hvem står bag puljen

Puljen udbydes af nordisk komité for jordbrugs- og fødevareforskning (NKJ) i samarbejde med det nordiske forskningssamarbejde på skovbrugsområdet (SNS). Samarbejdet skal understøtte nordisk samarbejde og bidrage til synergi på F&I området.

Om NKJ

NKJ blev etableret af Nordisk ministerråd (NMR) i 1965 som et nordisk kontakt- og samarbejdsorgan på jordbrugs- og fødevareforskningsområdet.

NKJs rolle er at støtte op omkring nordisk forskningssamarbejde indenfor bioøkonomi, jordbrugs- og fødevarer og  være et rådgivende organ for NMR i forskningspolitiske spørgsmål.

NKJs medlemmer udpeges af de nationale forskningsråd og relevante ministerier i de fem nordiske lande.

Senest opdateret 07. januar 2022