Gå til indhold

Søg midler til forskning i forskningsintegritet

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter i 2016/2017 en særbevilling på i alt op til 9 mio. kroner. Midlerne udbydes til gennemførelse af forskningsprojekter, der har til formål at få bedre indsigt i integriteten i dansk forskning. Ansøgningsfrist torsdag den 1. september 2016.

Hvem kan ansøge?

Ansøgere skal som minimum have opnået ph.d.-graden eller tilsvarende kvalifikationer og have den fornødne forskningserfaring til at sikre projektets gennemførelse.

Opslag, ansøgningsblanket og bilag

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Baggrunden for bevillingen på finansloven

Et stigende nationalt og internationalt fokus på at understøtte integritet i forskning er baggrunden for bevillingen på finansloven. Initiativet skal ses i sammenhæng med den danske kodeks for integritet (Danish Code of Conduct for Research Integrity), som Uddannelses- og Forskningsministeriet har udgivet i 2014 i samarbejde med de danske forskningsinstitutioner.

Ministeriet vil gerne tage initiativer til yderligere at styrke integriteten og god videnskabelig praksis i de danske forskningsmiljøer.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019