Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Opslag 2017 Opslag: Udvikling og etablering af Space Academy@DK

Opslag: Udvikling og etablering af Space Academy@DK

Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder 300.000 kr. til udvikling og etablering af en ny supportenhed, Space Academy@DK, som skal bringe rumteknologi og satellitdata ind i undervisningslokalerne på danske videregående uddannelser. Frist for ansøgninger er den 15. november 2017.
Kontakt
Specialkonsulent
Telefon: +45 72 31 82 84
E-mail: ct@ufm.dk

Applikationer, rumteknologi og nye rumdata udgør en stadigt stigende del af rumerhvervet. Den europæiske rumorganisation ESA og EU har derfor udviklet programmerne ESA Academy og Copernicus Academy med rumrelaterede uddannelsesaktiviteter for studerende.

De to programmer er ikke målrettet danske forhold, så for at hjælpe danske videregående uddannelser med at udnytte aktiviteterne i ESA Academy og Copernicus Academy, skal der nu udvikles en dansk supportenhed. Fundamentet er allerede støbt i navnet Space Academy@DK. Næste skridt er udvikling og etablering.

Space Academy@DK kan omfatte tekniske og naturfaglige videregående uddannelser såvel som datalogi og økonomi og desuden involvere up- og downstream virksomheder, så de studerende får indsigt i efterspørgslen på kompetencer og jobmuligheder i rumerhvervet.

Herudover skal Space Academy@DK søge om at blive en del af et europæisk konsortium, som indsender en ansøgning om midler til "Space outreach and education" fra EU’s rammeprogram Horizon 2020 Space.

Det tilstræbes at uddele én enkelt 1- årig bevilling.

 

ESA Academy

ESA Academy er ESA’s uddannelsesprogram, der giver universitetsstuderende mulighed for at deltage i forsøg med studentersatellitter, vejrballoner og vægtløshed. ESA Academy skal fremme de studerendes indsigt i rumforskning og –teknologi gennem kurser, praktiske eksperimenter og interaktion med teknikerne hos ESA. Programmet er rettet imod studerende, men universiteternes og undervisernes vedvarende engagement og involvering af studerende er essentiel.

ESA Academy omfatter en lang række aktiviteter, som traditionelt har haft ringe dansk deltagelse. En aktivitet har dog tiltrukket danske studerende gennem årene.

Den ene er Cubesat programmet, der til gengæld har dannet grundlag for en succeshistorie i dansk rumfartsindustri, nemlig GomSpace. GomSpace blev etableret i 2008 af tre studerende på Aalborg Universitet, der var engageret i ESA studentersatellit-programmer længe før, der var noget der hed ESA Academy og Cubesat. 

Der er derfor en begrundet forhåbning om at øget dansk deltagelse i ESA Academy vil kunne resultere i andre succeshistorier på rumområdet om 10-20 år.

ESA Academy udbygges løbende og omfatter i dag også muligheden for at få sendt eksperimenter til den internationale rumstation og at udnytte Concurrent Design Facility på ESA’s nye uddannelsescenter Redu i Belgien. 

Copernicus Academy

Copernicus Academy er et netværk under etablering, der skal fremme studerendes kendskab til Copernicus’ data- og informationstjenester med henblik på at fremme udnyttelsen af Copernicus fulde potentiale. Som medlem af netværket vil man få kontakt til op mod 100 andre europæiske organisationer og universiteter i netværket, der udvikler undervisningsmateriale. Dertil kommer rådgivning og information fra Europa-Kommissionen og Copernicus Support Office. 

Copernicus Academy skal knytte europæiske universiteter, forskningsinstitutioner, erhvervsskoler, både private og nonprofitorganisationer i et netværk, med det formål at udveksle og udvikle forelæsninger, træningssessioner, praktikophold samt uddannelses- og undervisningsmateriale til fremtidens forskere og iværksættere.

Netværket skal øge udvekslingen af ideer og ”best practice” på tværs af grænser og discipliner og samtidig bidrage til at fremme brugen af jordobservationsdata i forskellige offentlige eller private brugerorganisationer eller industrier. Desuden skal Akademiet fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og etablerede erhvervsdrivende eller iværksættere, så innovation kan nå markedet og gavne borgerne i Europa og fremtidens planet.

Medlemmerne af Copernicus Academy vil få adgang til EU’s omfattende værktøjskasse og modtage opdaterede oplysninger fra Europa-Kommissionen og Copernicus Support Office.

Workshop

Der afholdes en workshop den 23. september 2017 for alle interesserede, hvor repræsentanter fra ESA og EU præsenterer ESA Academy og Copernicus Academy. Danmarks National Contact Point for Space i Horizon 2020 orienterer om den forventede indkaldelse til ”Space outreach and education”. Workshoppen afholdes på engelsk.

Frist for ansøgning 

15. november 2017 og projektstart 1. januar 2018.

Ansøgning

Ansøgningen om Space Academy@DK skal præsentere en plan for, hvordan flere aktiviteter i ESA Academy kan udnyttes i Danmark. Derudover skal den indeholde en beskrivelse af, hvordan Danmark kan indgå i det nye europæiske netværk for uddannelsesaktiviteter Copernicus Academy.

Bevillingen til etablering af Space Academy@DK vil være betinget af, at Space Academy@DK søger finansiering til "Space outreach and education" i november 2017.

Ansøgningen om etablering af Space Academy@DK skal omfatte beskrivelse af:

 1. Aktiviteter og tidsforbrug
 2. Hvordan aktiviteterne varetages og kommunikeres
 3. Eksterne samarbejdspartnere og deres rolle
 4. Indstilling fra institutionens ledelse
 5. CV for ansøger og for evt. aflønnede
 6. Budget opdelt på a. Løn (navn, titel og periode) og b. Drift (materialer, møder, transport mm.)
 7. For hver af disse poster anføres a. Eget bidrag og b. Andre bidrag 

(Bemærk: Der kan ikke søges om overhead)

Hvem kan søge?

Videregående uddannelsesinstitutioner og private aktører - eventuelt i samarbejde.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om op til 300.000 kr.

Hvilken type opgaver kan indgå?

Beløbet kan anvendes til rådgivning og promovering af ESA Academy og Copernicus Academy’s aktiviteter. Der kan fx afholdes møder med universitetsadministrationen, informationsmøder og udarbejdes informationsmateriale samt ansøgning til H2020. Der kan eventuelt ydes støtte til danske studerendes deltagelse i aktiviteter.

Kriterier for udvælgelse

Udvælgelsen vil ske ud fra en samlet vurdering af forslagenes kvalitet og ansøgernes kvalifikationer. Ansøgninger vil blive prioriteret efter følgende kriterier:

 • Involvering af så mange studerende som muligt i hele landet
 • Realistisk tids- og aktivitetsplan
 • Institutionsforankring
 • Erfaring med lignende aktiviteter
 • Internationalt netværk

Samlet tidsplan

Workshop 23. oktober 2017
Frist for ansøgning 15. november 2017
Start på projekt 1. januar 2017

Ansøgningen må være på max 5 sider plus bilag. Der er ikke noget ansøgningsskema. Ansøgningen fremsendes som pdf på e-mail til specialkonsulent Cecilie Tornøe, ct@ufm.dk.  

Senest opdateret 19. september 2017