Gå til indhold

Opslag fra Danmarks Frie Forskningsfond: Én milliard kroner til originale forskningsidéer

Med Danmarks Frie Forskningsfonds opslag for efteråret 2017 og foråret 2018 kan forskere inden for alle videnskabelige hovedområder søge om støtte til skelsættende forskningsaktiviteter, der leverer vigtig viden til samfundet.

Danmarks Frie Forskningsfond udbyder knap én milliard kroner til fri forskning, der giver dygtige forskere mulighed for at fordybe sig i en original forskningsidé. Midlerne kan søges i fri konkurrence uden krav om, at forskningen skal være inden for et bestemt tema eller faglighed. Dermed kan forskerne byde ind med videnskabelige spørgsmål, som de selv udpeger som afgørende inden for deres felt.

Humaniora kan søge DFF-Forskningsprojekt 1

Som noget nyt kan også forskere inden for det humanistiske område søge midler til mindre forskningsprojekter ”DFF-Forskningsprojekt 1” med en maksimal bevillingsstørrelse på 1,8 millioner kroner ekskl. overhead. Hidtil har humanister kun kunnet søge DFF-Forskningsprojekt 2 til maksimalt 4,1 millioner kroner ekskl. overhead, men med introduktionen af det nye virkemiddel vil der være større mulighed for at sammensætte et forskningsprojekt i forhold til for eksempel varighed og ansøgere. 

Hurtigere svar på DFF-International Postdoc

DFF-International Postdoc, som blev introduceret i 2016, har fået en kortere behandlingstid, så unge forskere, der indsender en ansøgning til 1. november 2017, allerede kan få svar i løbet af februar 2018. 

-   Vi forsøger løbende at tilpasse vores udbud, så det er så hensigtsmæssigt som muligt for forskerne. Derfor er vi glade for, at vi nu kan tilbyde en kortere ansøgningsproces for de yngste forskere, så de bedre kan tilrettelægge deres karriereplaner. Samtidig er vi meget tilfredse med, at alle videnskabelige hovedområder nu kan søge både Forskningsprojekt 1 og 2, så der hele vejen rundt i dansk forskning kan søges projektmidler til den originale forskningsidé i både større og mindre skala. Det Frie Forskningsråds kerneopgave er at spotte excellent forskning på tværs af fagområder og karrieretrin. Derudover spiller rådet en vigtig rolle i at kunne igangsætte forskningsaktiviteter for forholdsvis få penge pr. projekt, som på sigt ofte danner grobund for udvikling i danske virksomheder, den offentlige sektor og uddannelsessystemet, siger professor Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd. 

Senest opdateret 20. marts 2023