Gå til indhold

PRODEX opslag 2017

PRODEX er et program under European Space Agency (ESA), der støtter videnskabelig deltagelse i ESA’s missioner, der udforsker universet, solsystemet og jorden. Der udbydes nu 11 millioner kr. til dansk deltagelse i missionerne. Ansøgninger modtaget senest 1. september 2017 vurderes samlet.
Kontakt
Cecilie Tornøe
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 82 84
Email: ct@ufm.dk

Formål

ESA's PRODEX program (PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques) yder støtte til opstart og udvikling af instrumenter, faciliteter, hardware, software mv., der udnytter rummet og gerne i et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. PRODEX kan søges af forskningsinstitutioner alene eller af forskningsinstitutioner og virksomheder i samarbejde. Der kan ikke søges om støtte til forskningsmæssig udnyttelse af videnskabelige data.

Ansøgningskriterier

Ansøgninger til PRODEX-programmet udarbejdes i henhold til PRODEX User Guide. Bemærk desuden at:

  • Den ledende forskningsinstitution selv har det fulde ansvar for at indgå og overholde alle aftaler om endelig levering af instrumenter mv.
  • PRODEX støtte til én projektfase giver ikke automatisk støtte til næste fase eller projektets færdiggørelse
  • Der skal i ansøgningen redegøres for tekniske og finansielle perspektiver for færdiggørelse (end-to-end) – også selvom der kun ansøges om én fase af projektet.
  • Der skal redegøres for, hvilken konkret ESA mission projektet er knyttet til 
  • Der kan ydes støtte til alle projektfaser (herunder præfase A)
  • ESA og UFM skal oplyses om og godkende væsentlige og større ændringer i projektet

Ansøgningsskema

ESA’s ansøgningsskema til PRODEX-programmet skal anvendes.
”PRODEX User Guide” og ”PRODEX Forms” er obligatorisk læsning for ansøgere og kan findes her:

Ansøgningsfrist

Den 1. september 2017, med forventet svar i december 2017.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning fremsendes til kontoret Rum i Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM), hvorefter ESA’s PRODEX-kontor evaluerer og prioriterer ansøgningerne i konkurrence. UFM træffer dernæst endelig beslutning om tildeling af støtte fra PRODEX og sender et ”Letter of Endorsement” til ESA for godkendte projekter med kopi til ansøger. Herefter starter ESA kontraktforhandling og indgår kontrakt med den ledende forskningsinstitution.

Ansøgningen fremsendes som pdf på e-mail til specialkonsulent Cecilie Tornøe, ct@ufm.dk.

Senest opdateret 15. august 2019