Gå til indhold

Søg midler til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet naturfagslærer i folkeskolen

Uddannelses- og Forskningsministeriet udmønter i 2018 en særbevilling på op til 4,5 millioner kroner. Midlerne udbydes til forundersøgelse, udvikling og opstart af en kandidatuddannelse målrettet læreruddannede inden for naturfagene. Frist: Fredag den 28. september 2018 kl. 12.00.

Som et led i regeringens nationale naturvidenskabsstrategi vil regeringen finansiere udviklingen af en ny kandidatuddannelse, som understøtter en styrket naturfaglighed for folkeskolelærer. Uddannelsen skal tage udgangspunkt i den nyeste forskning inden for naturvidenskaben, naturfagenes didatik og naturfagsundervisningens praksis.  

Hvem kan søge?

Hovedansøger skal være et universitet. Det er en forudsætning, at uddannelsesudviklingen foregår i samarbejde med en professionshøjskolesektoren. Læs mere i opslaget.

Opslag, ansøgningsblanket og bilag

Ansøgere skal udfylde et ansøgningsskema, budget og projektbeskrivelse (inkl. tidsplan). I det omfang opslagets bestemmelser afviger fra bestemmelserne i ” vilkår for bevillinger”', har opslaget forrang.

Ansøgningsfrist og indsendelse af ansøgning

Frist: Fredag den 28. september 2018 kl. 12.00
Indsend din ansøgning til sfu-ffu@ufm.dk


Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 29. juni 2018