Gå til indhold

Opslag: ARTES kick-start 2023 – søg støtte til udvikling af applikationer baseret på rumdata

Danske virksomheder har nu mulighed for at søge 60.000€ til udviklingen af applikationer baseret på rumdata igennem ESA's Kick-start-program, der ligger under teknologiprogrammet for telekommunikation og downstream applikationer (ARTES).

kick start ESA.jpg

Hvad kan jeg søge midler til?

I 2023 øremærker Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 720.000 EUR til danske kick-start-projekter gennem European Space Agency (ESA). Der er dermed afsat midler til at kunne støtte op til 12 projekter i år.

Kick-startprojekter hører under Business Applications Space Solutions program (BASS), som ligger under ARTES. ARTES BASS er ESA’s program for udvikling af produkter og services baseret på rumdata – det kan være eksisterende services/produkter, som kan styrkes ved at inddrage rumdata eller udvikling af nye produkter/services, som er afhængig af rumdata.

Støttemodtagere vil ud over funding også modtage rådgivning gennem ARTES BASS.

Kick-start-projekter

Alle danske virksomheder har mulighed for at søge om støtte til et kick-start-projekt. Projekterne er især målrettet startups og SMV’er samt virksomheder, der ikke tidligere har arbejdet med rumbaseret innovation, men som ønsker at udvikle nye eller forbedre eksisterende produkter eller services baseret på rumdata.

Kick-start-projekter er tekniske- eller markeds-feasibility studier, der skal udføres i tæt samarbejde med kunder og/eller brugere.

I 2023 kan der søges om kick-start-projekter inden for de følgende temaer og topics of relevance. Læs mere om temaerne i Statement of Work-dokumentet, der findes nederst på siden.

 • Robotter og droner
  • Automatisering
 • Civil sikkerhed og krisehåndtering
  • Arktis og den nordatlantiske region
  • Den maritime sektor
  • Kritisk infrastruktur
 • Klima og miljø
  • Vedvarende energi
  • Biodiversitet
  • Clean Tech

Hvordan er de finansielle rammer?

Kick-start-projekter finansieres med 60.000 EUR, som skal udgøre 75% af de samlede projektomkostninger. Et kick-start-projekt kræver dermed en egenfinansiering på 20.000 EUR.

Da der er 720.000 EUR øremærket kick-start-projekter, kan der støttes op til 12 projekter i år.

Hvordan søger jeg?

Deadline for indsendelse af den danske ansøgning er i 2023 d. 29. september.

Ansøgningsprocessen forløber som følgende. Læs mere om processen i ansøgningsvejledningen, som findes nedenfor.

 1. Ansøger udfylder og indsender den korte danske ansøgning til styrelsen inden d. 29. september
 2. Lever den danske ansøgning op til kravene beskrevet i ansøgningsvejledningen, inviterer styrelsen ansøger til en pitch-session. Til pitch-sessionen har ansøger mulighed for at præsentere sin ide og modtage feedback. Herefter vurderer styrelsen om aktiviteten er moden. Vurderes anmodningen moden, kan ansøger sende en ansøgning til ESA. Vurderer styrelsen, at en ansøgning ikke er moden, vil den afvises.
 3. Ansøger indsender ansøgning til ESA. Deadline d. 14. november kl. 13:00. Der vil således være omkring 3 uger efter pitch sessionen til at forberede ansøgningen til ESA.
 4. ESA evaluerer modtagende ansøgninger og op mod 12 ansøgninger får mulighed for at gå videre til kontrakttildeling med ESA.

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i den danske ansøgningsproces, herunder hvilke krav der er til den danske ansøgning og pitch-sessionen, ved at læse ansøgningsvejledningen, der findes herunder.

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. april 2024