Gå til indhold

Opslag: GSTP 2023 – søg støtte til udvikling af rumrelateret teknologi

I 2023 øremærkes 2,4 millioner Euro igennem European Space Agency's (ESA) program for generel upstream rumrelateret teknologiudvikling (GSTP) til innovative projekter i danske virksomheder og forskningsinstitutioner. Læs mere om opslaget, og hvordan midlerne søges, her.

GSTP

Hvad kan jeg søge midler til?

I 2023 er der i Danmark øremærket 2,4 millioner Euro igennem ESA's teknologiprogram for generel teknologiudvikling (GSTP). Midlerne er målrettet alle danske virksomheder og forskningsinstitutioner, som vil udvikle produkter og teknologi til brug ifm. rumfart - eksempler inkluderer satellitter og satellitteknologi, testudstyr og instrumenter samt anden rumrelateret teknologi.

I 2023 er GSTP-opslaget opdelt i 2 dele:

Del 1

Til del 1 er der afsat 2 millioner Euro. Her ønsker Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (herefter: styrelsen) at støtte følgende projekttyper:

  • Innovationsprojekter – nye projekter, inklusiv projekter, der bygger videre på tidligere gennemførte de-risk projekter. Alle denne type projekter kræver medfinansiering.
  • Nye de-risk projekt, hvor ansøger vil undersøge, om det giver mening at gå videre med en teknologiudvikling. De-risk projekter er fuldt finansieret og kan maksimalt støttes med 250.000 Euro.

Alle projektemner er velkomne. Styrelsen opfordrer særligt ansøgere med kompetencer inden for kunstig intelligens, digitalisering, cybersikkerhed og kvanteteknologier at søge gennem del 1 af GSTP-opslaget. Fokusset på disse fagområder udelukker ikke projekter inden for andre områder.

Del 2 (CCN)

I del 2 ønsker styrelsen at støtte eksisterende projekter, der har brug for yderligere finansiering på grund af force majeure hændelser for at kunne afsluttes succesfuldt. Hertil er afsat 400.000 Euro.

Hvordan søger jeg?

Del 1

Ansøgere til del 1-projekter skal indsende en anmodning om støttebrev til styrelsen seneste d. 15. september 2023. Lever ansøgningen op til de indledende krav, vil ansøger blive inviteret til en pitch-session, hvor det vil være muligt at uddybe det foreslåede projekt samt modtage feedback fra styrelsen og ESA. En egentlig ansøgning til ESA, efter succesfuld pitch-session, vil skulle indsendes senest 15. november 2023.

Del 2 (CCN)

Ansøgere, der grundet en uforudset situation vil søge om yderligere midler til eksisterende projekter, kan søge løbende, indtil styrelsen har udtømt sin pulje af midler.

Vigtig information

Det er vigtigt, at du sætter dig ind i den danske ansøgningsproces, herunder hvilke krav der er til den danske ansøgning og pitch-sessionen ved at læse ansøgningsvejledningen, der findes herunder.

Ved spørgsmål, kontakt Gorm Kofoed Petersen.

Kontakt

Gorm Kofoed Petersen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 87
Email: gpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. december 2023