Gå til indhold

Erhvervsakademiernes ”must win battles”

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale ved Erhvervsakademiernes strategiseminar den 26. marts 2015 i Nyborg.

Det talte ord gælder.

En kæmpe succeshistorie

Tak for invitationen til at komme her i dag og afrunde jeres strategiseminar.

Timingen kunne næsten ikke være bedre. I morgen offentliggøres de samlede tal for ansøgningsrunden 15. marts. De foreløbige opgørelser peger – endnu en gang – på erhvervsakademiernes kæmpe succes.

Ansøgertallet er steget markant.

Det var samme historie sidste år. Der var erhvervsakademierne også højdespringere med en stigningen på 17 procent i forhold til året før.

I har noget, de unge rigtig gerne vil være en del af.

Derfor bliver vækstraterne på erhvervsakademierne højere end i de fleste asiatiske tigerøkonomier.

Det er netop dét, vi har brug for, hvis vi skal stå stærkt i den globale konkurrence.

Jeres uddannelser er rettet mod nogle af de områder af arbejdsmarkedet, hvor færrest har en videregående uddannelse.

Og de er en bro, som de dygtigste faglærte kan bruge til endnu bedre jobs: Installatøren kan typisk løse flere og større opgaver – og derved skabe mere værdi, end VVS’eren.

Han – eller hun – er også bedre rustet til at starte sin egen virksomhed.

Derfor bliver erhvervsakademiuddannelserne lynhurtigt til bedre jobs for jeres studerende, mere vækst i virksomhederne og større velstand for Danmark.

Derfor er stigende optag på erhvervsakademierne en meget effektiv måde at gøre regeringens visioner til virkelighed.

Et kæmpe puslespil

I regeringen har vi arbejdet på at samle et kæmpe puslespil de seneste fire år.

Puslespillets motiv er en lys fremtid for Danmark: En fremtid, hvor vi har den bedste uddannede generation nogensinde.

Den vision kræver, at flere får en uddannelse. Og at uddannelserne er af højere kvalitet og giver større jobmuligheder end nogensinde før.

Vi er allerede nået et langt stykke vej. Man kan så småt begynde at se, hvordan det ser ud samlet.

De seneste år er der blevet optaget så mange, at over 60 procent af hver ungdomsårgang fremover vil gennemføre en videregående uddannelse.

Uddannelsesinstitutionerne har spillet en stigende rolle for, at det er lykkedes – også i samfundet som sådan.

Det gælder især de ni ”erhvervsakademibrikker” i puslespillet.

For I fylder stadig mere. Også mere end de enkelte brikker måske giver grund til.

For I er gode til at koordinere jeres indsats og samarbejde frem for at konkurrere.

Det gælder i forhold til udviklingskontrakter, jeres strategi og i mange andre sammenhænge, hvor I rykke jer i fællesskab.

Det er også baggrunden for, at vi er her i dag. Det er jeg glad for.

For erhvervsakademierne har et kæmpe potentiale i det samlede puslespil. Og det vokser kun, når brikkerne passer sammen på forhånd.

Udfordringer for kvalitet og relevans

Når det er sagt, så er der også dele af puslespillet, som ikke er faldet i hak endnu.

Kvalitetsudvalget viste, at der overordnet set på hele den videregående uddannelsessektor er for lidt engagement i de videregående uddannelser.

Det gælder både studerendes engagement og un-dervisernes. I hvert fald når man spørger, om de honoreres for deres engagement.

Ja, det gælder nærmest på mange uddannelser som en helhed, hvis man skal tro udvalgets undersøgelser.

Og samtidig er der mange steder for lidt fokus på god undervisning og for lang afstand til arbejdsmarkedet.

Selvom udvalgets rapporter på mange områder er god læsning for erhvervsakademierne er der også grund til at hejse et flag:

  • Flere af jeres uddannelser kæmper med et højt frafald.
  • Studerende på erhvervsakademierne bruger mindst tid til at forberede sig til timerne. Og under halvdelen føler, at uddannelsesinstitutionen lægger vægt på, at de bruger fuld tid på studierne.
  • Flere af jeres uddannelser har kæmpet med relativ høj ledighed. Det førte som bekendt til, at de blev dimensioneret sidste efterår.

Kvalitetsudvalget noterede sig også, at ret mange af dem, der afslutter en erhvervsakademiuddannelse, ikke vælger at finde et job.

I stedet bliver de hængende på akademiet eller en anden institution for at tager en overbygnings-uddannelse med det samme.

Det skal være muligt at komme videre. Og det er godt, at I skaber forbindelserne.

Men husk en god balance. Værdien af uddannelserne skabes først for alvor, når de bliver anvendt på arbejdsmarkedet.

Fremover skal dimittender fra erhvervsakademierne konkurrere med langt flere kandidater og ph.d.’er om de private arbejdspladser.

For der bliver uddannet flere af dem, end der i den grad er jobs til i den offentlige sektor.

Derfor er det vigtigt, at holde fast i det, som I allerede har vist, er en stor succes i de private virksomheder.

Det er jo i høj grad nærheden til virksomhederne og til arbejdsmarkedet.

Udfordringerne er MWB

Mange af de problemstillinger, som udvalget pegede på, har jeg taget til mig.

Vi skal have engagementet op blandt studerende, undervisere og på uddannelsesinstitutionerne.

Derfor bliver anbefalingerne som bekendt drøftet i hele sektoren i denne tid. For vi kan ikke ignorere dem, eller løse dem ved ikke at gøre noget. Det har jeg nu stor tillid til, at I er med på ude på uddannelserne.

Det gælder især på erhvervsakademierne.

Jeg har lige læst jeres strategi, og der står det jo næsten sort på hvidt.

De fire ”must win battles,” som strategien lægger op til, viser, at I tager sektorens udfordringer seriøst. De viser meget tydeligt, at I har taget hul på at styrke uddannelsernes kvalitet og internationalisering. At I går til opgaven med at skabe forskning og udvikling, som kan bidrage til jeres uddannelser. Og at I vil gøre en særlig indsats for, at det dobbelte uddannelsesløft lykkedes.

Det er jeg meget glad for og derfor bakker jeg helhjertet op bag jeres arbejde med strategien her på seminaret og fremadrettet, hvor I har brug for det.

Jeg har fået fortalt, at det gode danske udtryk ”must win battle” er blevet en helt naturlig del af sproget i sektoren.

Så det nu bare hedder ”M-V-B’erne”.

Det tager jeg som et tegn på, at der bliver taget fat i de centrale udfordringer og potentialer.

At hele sektoren rykker sig. Og at jeg snart begynder at høre de første succeshistorier ude fra undervisningslokalerne.

Tillid til Erhvervsakademierne

Det er godt, hvis det er sådan.

Det bestyrker mit indtryk af, at I spiller med:

  • når jeres studerende vil starte ny virksomhed,
  • når virksomhederne vil indgå i samarbejder eller
  • når vi politikere stiller jer overfor nye udfordring eller muligheder.

Dét skaber tillid og det skaber troværdighed.

Det er et rigtig godt træk ved erhvervsakademisektoren.

Derfor har jeg også tillid til, at I bedst ved, hvordan lige præcis jeres uddannelser gøres bedre.

Og tillid til, at I vil lytte og samarbejde med resten af uddannelsessektoren, aftagerne og os politikere om det fremadrettet.

Den tillid hænger sammen med, at alle kan følge med i hvordan I udvikler jer.

Eksempelvis gennem udviklingskontrakter, akkrediteringer, tilsynsbesøg og så videre

De synliggør ikke bare jeres udfordringer men også jeres indsats for at styrke uddannelserne.

Og de kan gøre det åbenlyst for alle, at I selv er bedst til at udvikle sektoren.

Lykke på rejsen

Jeg vil runde af med at ønske jer ”lykke til” på rejsen.

For jeg ved, at erhvervsakademierne stadig er undervejs i den ”eventyrlige innovationsrejse,” som i så poetisk beskriver i jeres strategi.

Det har jeg stor tillid til nok skal ende godt:

  • I har stigende tilslutning fra de unge.
  • I har tæt tilknytning til virksomhederne.
  • Og I fylder en stadig større og vigtig del af det store puslespil, som udgør det danske uddannelsessystem.

Det er klart, I står over for en række markante udfordringer.

Og I skal finde en balance mellem at udvikle jer og fastholde jeres styrker.

Men jeg har fuld tillid til, at I løser de udfordringer, som jeres eventyrlige rejse skaber for jer.

Og jeg er sikker på, at fremtiden både er lys for erhvervsakademierne og for resten af uddannelsessystemet.

Tak for ordet.

Jeg håber, at I får en produktiv formiddag.

Jeg ønsker jer al mulig held og lykke med jeres M-V-B’er.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024