Gå til indhold

Fra Birkerød Gymnasium til Albion College i Michigan

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens tale ved Danmark-Amerika Fondet 100 års jubilæum den 6. maj 2014 i København.

Det talte ord gælder

Deres Majestæt, Your Excellence Mr. Ambassador bestyrelsesformand, kære alle sammen

Det er en stor ære og fornøjelse at være med til at fejre 100 års jubilæet for Danmark-Amerika Fondet. Og lad mig sige det med det samme. Det bliver en personlig hilsen, som jeg kommer med. For jeg kender Danmark-Amerika Fondets virke og visioner godt. Rigtig godt.

Tilbage i 1994 tog jeg nemlig selv til USA med en legat fra Danmark-Amerika Fondet i baglommen.

Destinationen var Albion College i Michigan. Jeg var 19 år og meget forventningsfuld. Og det blev på mange måder en uforglemmelig oplevelse.

Der er i mere end en forstand langt fra Birkerød Gymnasium til Albion College.

Og det blev et meget intenst ophold med indtryk og oplevelser hele vejen rundt. Jeg boede på et kollegium midt på campus. Jeg delte værelse først med en amerikaner. Senere en kroat. Og endelig en amerikaner med kinesiske rødder.

Det var et meget internationalt miljø.

Men samtidig var det selvfølgelig også præget af den amerikanske kultur.

Jeg oplevede alle de amerikanske traditioner, som jeg må indrømme, at jeg kun kendte fra tv og film.

De mange traditionsrige studenterforeninger med navne som Delta Sigma Phi og Alpha Tau Omega. Den klassiske kalkun til Thanksgiving. Trick-or-treat ved Halloween. Og Amerikansk College football med marcherende blæseorkestre som opvarmning.

Og så oplevede jeg på Albion College en anden uddannelsesform, end den jeg kendte fra Danmark.

Og det er her, at jeg har det stærkeste minde.

For det der gjorde størst indtryk, og som har haft størst betydning for mig, det var mødet med min professor i political science.

Han hed Bruce Borthwick.

Mr. Borthwick havde ikke kun en meget høj akademisk faglighed. Han var også en eminent underviser. Og så var han yderst engageret i sine studerende.

Man mærkede tydeligt hans store interesse i faget. Og nærværet i undervisningen.

Udover sin akademiske karriere var Mr. Borthwick også et meget socialt engageret menneske. Han var aktiv i både byrådet og forskellige foreninger i det lokale miljø.

Og han inviterede mig med til alle mulige møder.

Mr. Borthwick var også aktiv i borgerrettighedsorganisationen NAACP.

Det er en organisation, der kæmper for ligestilling for alle minoritetsgrupper.

Og jeg kan tydeligt huske, at han tog mig med til et stort møde i organisationen.

Mr. Borthwick var en hvid, middelaldrene herre. Og der stod vi to så, som de eneste hvide i en forsamling af 200 afroamerikanere.

Det var en oplevelse, som man ikke lige glemmer.

Opholdet i USA har haft stor betydning for mig som person. Og det har afgjort været medvirkende til, at jeg blev politiker.

Jeg holdt kontakten med Mr. Borthwick indtil han gik bort for nogle år siden. Men han har en stor plads i mit hjerte.

Jeg tror, at hver eneste legatmodtager fra Danmark-Amerika Fondet har deres egne fantastiske historie fra deres studieophold.

Jeg kender ingen, der ikke er blevet klogere efter et studie eller praktikophold i udlandet. Jeg kender ingen, der ikke er blevet løftet både fagligt og kulturelt. Og jeg kender ingen, der ikke er også er blevet klogere på sig selv.

Så jeg bakker helhjertet om omkring hele ideen bag Danmark-Amerika Fondet.

Nemlig troen på, at man skal have levet i et andet land for til fulde at forstå ens egen danske kultur, der netop sættes i perspektiv ved mødet med det fremmede.

Internationalt udsyn er afgørende for hver enkelt studerendes dannelse og evne til at vælge sin egen vej gennem livet. Og i stigende grad et krav for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.

Derfor er den internationale vinkel i uddannelserne også en af mine mærkesager.

I dag tager omkring hver femte af alle danske studerende på et studie eller praktikophold i udlandet.

Jeg så gerne, at det antal blev styrket markant. Regeringen har høje ambitioner. Halvdelen af alle unge skal ud i verden som en del af deres uddannelse.

Og vi vil gøre det lettere for de studerende at træffe det valg. Det skal være enkelt at tage en del af sin uddannelse i udlandet. Og det skal være enkelt, at få det godkendt, når man kommer tilbage til Danmark.

USA er i dag en af de mest populære destinationer for danske studerende.

Og jeg er ikke i tvivl om, at Danmark-Amerika Fondet i den grad har været med til at styrke uddannelsessamarbejdet og de kulturelle bånd på tværs af Atlanten. En stor del af Fondets mangeårige succes er de tætte forbindelser til det danske samfund, erhvervslivet, andre fonde og universiteterne.

Det er en imponerende opbakning.

Og det er en imponerende indsats, som Danmark-Amerika Fondet har på sit 100 årige CV.

Siden oprettelsen i 1914  har mere end 19.000 danskere været på ophold i USA støttet af Danmark-Amerika Fonden (som formanden nævnte lige før).

Og jeg kan kun sige, at jeg både er stolt af, og glad for, at jeg af en af dem, der fik den mulighed. Kære Danmark-Amerika Fondet. Kære alle bidragsydere. Tillykke med jubilæet.

De 100 år bliver rundet i god stil. Og jeres virke og visioner er mere aktuelle end nogensinde.

Tak for ordet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024