Gå til indhold

Den store opgave for forskning i finansiering

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pinds tale ved åbning af Danish Finance Institute tirsdag den 22. august 2017.

Det talte ord gælder

Indledning

Tak for ordet.

Og tak til Finans Danmarks medlemmer for en sådan donation. Jeg er glad og stolt over at bo i et land, hvor det private erhvervsliv i den grad tager sit samfundsansvar på sig.

Et stærkt finansieringsmiljø

Der sker noget, når man tager ansvar på den måde. Der sker noget betydningsfuldt: Viden diffunderer mellem de to sektorer.

Forskerne bliver opmærksomme på de problemstillinger, erhvervslivet står med – de lærer om, hvordan sektoren typisk løser dem. Og erhvervslivet får mulighed for at sparre med en fantastisk ressource af finansiel viden.

Det styrker begge lejre – og jeg kan hilse og sige, at det kan være godt – og sørger for, at vores forskning har kontakt til virkeligheden og kommer ud og øver gavn. Gør gavn. 

Et stærkt finansieringsmiljø har to ben – erhvervslivet og forskningsmiljøet. Et stærkt erhvervsliv tiltrækker topforskere. Topforskere tiltrækker flere topforskere. Og dygtige undervisere producerer alt andet lige dygtige kandidater – som så kommer ud og styrker sektoren.

Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer begge områder.

Takket være jer kan vi i dag fejre åbningen af et institut, som jeg håber og tror, vil give dansk forskning inden for finansiering et markant skub.

Warren Buffetts hemmelighed

Personligt regner jeg med, at de kloge mennesker her vil afdække, hvad der sker inde i hovedet på Warren Buffett. Hvad er egentlig hans hemmelighed.

Men sagen er jo nok, at hvis nogen egentlig nogensinde finder ud af det – så er det jo nok ikke offentliggørelse, der står først på programmet. I stedet så går man vel ud og overtager hans plads som verdens 4. rigeste person. Og så får Danish Finance Institute måske alligevel svært ved at levere den viden ...

Så den store opgave for forskning i finansiering må nødvendigvis nok være en anden.

Opgaven må blandt andet være at opnå mere viden om, hvad der udløser opture og nedture på de finansielle markeder.

Hvad udløste finanskrisen?

Hvad udløste egentlig den finansielle krise i 2007-08 i Danmark og resten af verden?

Det er ikke rigtig lykkedes for nogen at nå egentlig til bunds i. Der har været overfladiske betragtninger, politiske påstande – men til bunds i den, det er vi ikke kommet.

Var det investorernes grådighed? Var det dengang, hvor vi alle sammen havde ret til et fedt køkken, at nok ikke tænkte sig om? Var det spekulanter, der destabiliserede priserne? Var det kinesisk eksportoverskud? Uansvarlige boligkøbere? Dårlig kontrol fra finanstilsynenes side? Incitamentslønninger baseret på optioner?

Vi ved det ikke. Vi ved det ikke på en sådan vis, at man kan se den komme næste gang – og afværge den.

Det har vi brug for at forske i. For den, som ikke forstår sin historie, er dømt til at gentage den.
(George Santayana/Edmund Burke).

Ny teknologi disrupter

Og vi har mere end nogen sinde behov for et forskningsmiljø i verdensklasse, når det kommer til finansiering.

For der vil efter alt at dømme blive vendt op og ned på den finansielle verden i de kommende år. Blockchains, biometriske betalingsmidler og big data kommer til at ”disrupte” den måde, vi betaler, får rådgivning og indgår finansielle aftaler på.

Hvad skal man satse på? Hvad er bare bobler? Og hvordan får vi givet Danmark ”syvmileskridts”-støvlerne på i det kapløb?

I den sammenhæng har vi brug for skarpe finansielle hjerner til at hjælpe os med at finde ud af det. For Danmark har potentialet til at blive et ”fintech-hub”, hvis vi arbejder målrettet for det.

Og etableringen af Danish Finance Institute er et vigtigt skridt på den vej.

Økonomi handler om værdier

Men når vi vandrer – eller måske ligefrem spurter – ud ad fremskridtets vej, så skal vi huske ikke kun at kigge fremad.

Måske skal vi ikke kun gøre som min gode partifælle, Erling, valgt på Fyn, siger:

”Kig ud af forruden, ikke ud af bagruden …”

Vi skal også huske, hvor vi kom fra. Hvad det er for nogle værdier, hvad det er for en kultur, der binder os sammen som fællesskab.

I en tid præget af ”Occupy Wall Street”-bevægelser, deres lede over ”the establishment” og en grundlæggende mistillid hos folket over for eliten, ja så tror jeg, det er klogt, at finanssektoren husker at lytte til de folkelige strømme. At man reflekterer over, om finansiel virksomhed virkelig kun handler om penge.

Jeg er altså ikke blevet socialdemokrat over sommerferien … Det er jeg altså ikke.

Men etik er jo sådan set ikke noget, der står i kontrast til et frit og velfungerende marked. Selve det frie markeds fader, Adam Smith, havde moralske overvejelser som fundament for de økonomiske:

Før han skrev ”The Wealth of Nations” – også kaldet “The Invisible Hand” – så udgav han sin ”Theory Of Moral Sentiments”. Her er økonomi ét af fire elementer i hans moralfilosofi.

Hvorfor? Fordi beslutninger om økonomi og moral ikke kan tænkes uden hinanden. Jeg går ind for, at den enkelte skal have så stor frihed, som det er muligt, uden at det begrænser andres frihed. Også på det finansielle marked.

Andre – svagere sjæle end mig – går ind for størst mulig lighed.

Økonomiske problemstillinger er grundlæggende set elementer i en værdidebat om, hvilket samfund, hvilket fællesskab vi ønsker med hinanden.

Håb for forskning i finansiering

Forskning i finansiering kan hjælpe os med at besvare den slags spørgsmål på et oplyst grundlag.

Så vi kan tage en oplyst, demokratisk diskussion.

Forhåbentlig vil alle en dag – og gerne inden næste valg – så kunne se, at selvfølgelig er Venstres økonomiske politik er det eneste logiske …

Derfor er finansiering så vigtigt et område. Og derfor er det også mit store håb for den danske finanssektor – og for dansk forskning i finansiering – at I ikke kun vil spørge:

Hvad sker der, hvorfor sker det, og hvordan man kan profitere på det? Det skal I selvfølgelig også spørge om …

Men I skal også – af og til – spørge, hvordan det hænger sammen med vores fællesskab og vores værdier. For det er spørgsmål, som er grundlæggende for forskning, forretning, for politik – og for det at være menneske.

Afslutning

Jeg håber og tror, vi som fællesskab vil beriges på mange fronter ved at investere i det område.

Jeg har i hvert fald store forventninger til dansk forskning i finansiering.

Og med de ord vil jeg erklære Danish Finance Institute for åbent.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023