Gå til indhold

Smarte løsninger til hele Europa

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale ved EU-DK Supportmøde i København tirsdag den 14. juni 2016.

Kære alle sammen

Først og fremmest er det dejligt at se så mange samlet her i dag.

Tak for det store fremmøde.

Jeg håber, I får en spændende dag, der både giver jer ny viden og nyt blod på tanden i forhold til at hive endnu flere EU-projekter hjem til alle dele af Danmark.

Lige nu, mens vi er samlet her i hovedstaden, er der store ting under opsejling på den anden side af Storebælt – nede ved Sønderborg.

Hen over sommeren kommer sønderjyske teknikere til at tilbringe timevis i solen øverst på byens tage.

De skal nemlig installere intet mindre end 66.000 kvadratmeter solceller. Cellerne skal give strøm til 880 lejligheder fordelt på 45 boligblokke i Sønderborg. Hvorfor fortæller jeg om det? Det gør jeg, fordi solcellerne er en del af EU-projektet Smart Energy City.

SmartEnCity, som det også kaldes, er et af de fire projekter, der fik støtte under Energi-temaet i Horizon 2020 sidste efterår. 

Det skal skabe modeller for, hvordan man i moderne byer kan mindske energiforbruget og bruge mere vedvarende energi – på en smart måde.

Projektet indebærer både solceller, varme fra havvand, busser, der kører på biogas, og meget mere. Ud af i alt 208 millioner kroner går 50 millioner kroner til Sønderborg. Byen skal samarbejde med blandt andre Aalborg Universitet og 33 andre partnere både her i Danmark og i Spanien, Bulgarien, Italien, Tyskland og Estland.

SmartEnCity er en gevinst for Danmark på flere måder.

Lokalt er projektet et vigtigt skridt i forhold til Sønderborgs mål om CO2-neutralitet i år 2029, og det skaber arbejdspladser i byen i flere år frem.

Nationalt viser det, hvad vi i Danmark kan få ud af et stærkt engagement i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.

Via EU-projekter som SmartEnCity kan vi udvikle bæredygtige løsninger, der klæder samfundet på til fremtiden.

Projektet er et rigtigt godt eksempel på, hvor dansk samarbejde mellem universiteter, kommuner og private virksomheder kan bære frugt.

Vi udvikler ny viden og skaber arbejdspladser uden for de store byer. Og samtidig bidrager vi til at løse udfordringer til gavn for hele Europa.

Jeres arbejde er afgørende for Danmarks hjemtag

Danmarks deltagelse i EU-programmerne er vigtig for regeringen. Og vi er opmærksomme på, at det kræver en stor indsats at hive projekterne hjem. Derfor har jeres arbejde stor betydning.

Som tidligere medlem af Europa Parlamentet ved jeg, hvor mange ordninger og muligheder, EU-systemet rummer. Men jeg ved også, hvor svært det kan være for helt almindelige virksomhedsledere, konsulenter og forskere at finde vej i gennem labyrinten.   I, der er samlet her i dag, har mange forskellige fokusområder.

Hvad enten I rådgiver om Interreg, Horizon, COSME, Erasmus Plus eller Creative Europe – så skal I vide, at vi i regeringen sætter stor, stor pris på jeres indsats.

Jeres rådgivning er afgørende for, at danske virksomheder som Sønderborg Forsyning når hele vejen fra mulighed i Sønderjylland til godkendelse i Bruxelles.

Der er brug for jeres rådgivning. For mange danske virksomheder ved slet ikke, at der kan søges om EU-midler til et projekt.

Får de en idé, kan det være svært at finde ud af, hvilket program de skal søge under.

Hvem skal de søge sammen med? Og hvordan?

Jeres viden er vigtig for, at vi kan få støtte til så mange projekter som muligt.

Danmark ligger i dag på et højt niveau.

En ny opgørelse viser, at vores samlede hjemtag alene fra Horizon 2020-puljen er 2,7 milliarder kroner.

Det svarer til 2,55 procent af de samlede udmøntede midler indtil videre. Og det overstiger derfor den tidligere regerings målsætning om 2,5 procent.   Det er rigtigt flot. Og det er blandt andet jeres fortjeneste. Det kan I være stolte af.

Men vi skal selvfølgelig ikke skrue ned for blusset nu. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at have et højt ambitionsniveau.

På nogle områder går det godt. Men der er også programmer, hvor vi klarer os ringere end forventet.

Derfor håber jeg, at I fortsætter med at samarbejde og dele jeres viden med hinanden – frem for at konkurrere om midlerne.

Hvis vi skal have så mange projekter til Danmark som muligt, må vi arbejde sammen.

Vi kan sagtens gøre forbindelsen mellem små og mellemstore virksomheder og forskningsinstitutioner endnu stærkere. Hvert projekt, der bliver hevet hjem til Danmark, er et skub i retningen af mere vækst og værdi – til gavn for os alle.

Mange tak for ordet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023