Gå til indhold

Dansk vækst på dronevinger

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale ved lanceringen af dronestrategi på SDU den 23. september 2016.

Det talte ord gælder

Kære SDU

Kære tilhørere

Tak for at I er kommet her i dag for at hjælpe mig med at få Danmarks første dronestrategi skudt afsted med manér.

Det er en stor dag for mig som minister, for regeringen og for dansk droneforskning og -industri.

Tak fordi I vil være med til at markere denne dag.

Før jeg løfter sløret for de muligheder, som regeringen ser i dronerne, vil jeg fortælle en lille historie.

Den handler om, hvordan jeg selv fik øjnene op for dronernes potentiale.

Som I måske ved, har jeg repræsenteret mit parti, Venstre, i Europa-Parlamentet.

En dag på vej til gruppemøde gik jeg forbi et arrangement. Her var de forskellige EU-landes sikkerhedsindsatser repræsenteret.

Og her mødte jeg en brandmand fra Danmark.

Han fortalte, hvordan det danske beredskab bruger droner i deres arbejde. 

Dronerne kan hurtigt give brandfolkene et overblik over, hvor stor en brand er, og hvordan de bedst sætter ind for at slukke den. 

Og vigtigst af alt – dronen giver brandfolkene vigtig viden på en helt ufarlig måde.

Hvor brandfolkene tidligere skulle bruge deres egne øjne til at få overblik over en brand, så udgør dronerne nu et ekstra sæt øjne for brandmændene.

Fra den dag kom dronerne i flyvende fart ind på min dagsorden.  

Et mere produktivt Danmark

For droner kan noget, som vi har brug for i Danmark.

De kan overtage og effektivisere en lang række farlige eller krævende opgaver, som vi tidligere har udført manuelt. Og dermed kan de spare tid og penge.

Det gælder i Beredskabet, som brandmanden fortalte, hvor droner kan rykke ud med 15 minutters varsel og redde liv ved brande og andre ulykker.

Det gælder inden for Rigspolitiet, hvor politifolk bruger droner til at skabe overblik over gerningssteder.

Og det gælder inden for fiskeri, hvor droner kan afsløre ulovlige ruser i danske vandløb.

Med andre ord: Dronerne kan gøre os mere produktive og mere sikre. Og den mulighed skal vi gribe.   

Den danske produktivitet har tabt terræn de sidste 20 år. Og når produktiviteten er lav, er væksten lav. Den udvikling skal vendes. Og der er brug for en ambitiøs og vedvarende indsats.

Det er derfor, regeringen har nedsat Produktionspanel 4.0, som skal gøre os klogere på, hvordan vi udnytter robotter – droner - og andre digitale muligheder til at gøre tingene mere effektivt.

Det er derfor, regeringen har præsenteret en Helhedsplan, som skal styrke grundlaget for vækst og velstand i Danmark, så den næste generation kan overtage et Danmark, som er stærkere end i dag.

Og det er derfor, vi i dag kan præsentere Danmarks første Nationale Dronestrategi.

Sikkerheden i højsædet

Jeg er glad for at kunne lancere dronestrategien her i Odense på Syddansk Universitet.

I spiller en nøglerolle i udviklingen af ny droneteknologi. I har skabt et unikt dronecenter. Og I udbyder Danmarks eneste dedikerede uddannelse i droneteknologi. Det er godt gået!

Regeringens dronestrategi skal være en affyringsrampe for dronernes vækstrejse.

Men før vækstrejsen kan begynde, er det vigtigt, at sikkerheden er på plads.

For brugen af droner efterlader også sikkerhedsspørgsmål – hvordan sikrer vi, at ingen kommer til skade? Hvordan sikrer vi, at privatlivets fred ikke bliver krænket?   

I maj vedtog Folketinget en ny lovgivning om brug af droner. Her i september træder de nye regler i kraft.

De nye regler gør det klart, hvem der må bruge droner, hvor og hvornår. Det skaber rammerne for, hvordan vi skal bruge droner i Danmark. 

Med trafikreglerne på plads er vejen nu banet for nye initiativer. Vores nye strategi foreslår hele 23 af slagsen. 

Penge til UAS-ability projekt

Et initiativ er det såkaldte UAS-ability projekt. Det er et projekt, som går ud på at opbygge en ny, national forskningsinfrastruktur til forskning i droner.

Forskerne skal blandt andet overvåge nogle af de klima- og miljøforandringer, vi oplever i naturen.

Dronerne skal være forskernes øjne.

De skal flyve rundt over Arktis og registrere klimaforandringer. De skal overvåge danske kyster. Og de skal analysere, hvor gode vores bygninger er til at holde på energien. 

Forskningsinfrastrukturen vil være fordelt på tre dronecentre. Et her på Syddansk Universitet, et på Aalborg Universitet og et på Aarhus Universitet.

Og så er samarbejdet i øvrigt åbent for forskere fra hele landet.

Resultaterne kan blive banebrydende. Blandt andet fordi projektet samler kræfter fra mange forskellige droneforskningsmiljøer.

Det gælder både universiteter. Og det gælder det konkrete arbejde, der laves på Danmarks Meteorologiske Institut og GTS-instituttet DELTA.

Det er mig en stor glæde i dag at kunne bevilge 30 millioner kroner til projektet. Jeg glæder mig til at følge projektet og – selvfølgelig – til at se resultaterne af forskningen.

Droneforskningen skal løftes

Regeringen vil gerne afsætte flere midler til forskning i droner. Derfor foreslår vi, at dansk drone- og rumforskning skal have en saltvandsindsprøjtning til næste år.

Forslaget vil være end del af forhandlingerne om forskningsreserven for 2017. Midlerne vil kunne søges af virksomheder, iværksættere og forskere gennem Innovationsfonden. Så vi kan få dyrebar viden om droner i spil i alle dele af det danske samfund.

Til gavn for brandmanden, som jeg mødte i Europa-Parlamentet, og hans kolleger rundt om i hele landet.

Til gavn for det private og offentlige erhvervsliv, som kan bruge droner til at gøre arbejdet på en enklere og smartere måde. 

Til gavn for dansk vækst, velstand og arbejdspladser.

Drone take away

Droner er ikke science fiction. De er lige nu og her. Og om få år skal vi måske vænne os til, at der vil være droner på himlen, som henter og bringer ting. Medicin fra apoteket. Blomster til kæresten. Brød fra bageren.

Ja, man kan få mange ting bragt med droner – også strategier. Jes og Christian, så vil jeg gerne bestille et styk strategi med drone take away, tak! 

Med strategien her - har regeringen taget det første skridt mod en flyvende start for dronerne i Danmark.

For at styrke danske virksomheders produktivitet, vækst og jobskabelse. For at styrke den danske økonomi.

Men vi skaber kun rammerne. Det er jer forskere, studerende og virksomheder, der griber mulighederne, udfylder rammerne og får tingene til at ske.

Vi har brug for jer til at sprede de gode eksempler på, hvordan man omsætter dronernes muligheder til forretning, produktivitetsgevinster og sorte tal på bundlinjen.

Vi har brug for jeres ideer til, hvor droner kan gøre arbejdet enklere, smartere og billigere.

Og vi har brug for jer til at omsætte dronerne til værdi for Danmark.

Tillykke til UAS-ability projektet. Tillykke til hele Danmark med dronestrategien.

Og rigtig god dronedag. Tak for ordet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023