Gå til indhold

Det Frie Forskningsråd i Odense - et Danmark i bedre balance

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale ved indvielsen af Det Frie Forskningsråds sekretariat i Odense den 11. november 2016.

Det talte ord gælder.

Kære alle sammen.

Velkommen til Det Frie Forskningsråds nye sekretariat her i Odense. Velkommen til samarbejdspartnere og interessenter. Og et særligt stort velkommen til sekretariatets medarbejdere. Jeg er glad for at åbne sekretariatet officielt her i dag og håber, I falder godt til i de nye omgivelser.

Udflytning skaber balance

Når vi nu er her i Odense, er det oplagt at lade sig inspirere af vores største forfatter gennem tiderne. H.C. Andersen indledte sit lange rejseliv med at tilbagelægge de 160 kilometer fra Odense til København som bare 14-årig. Det er den modsatte rejse, I i Det Frie Forskningsråds sekretariat nu har begivet jer ud på.

Med udflytningen af Det Frie Forskningsråds sekretariat til Odense skaber vi arbejdspladser og vækst i Odense. Udflytningen er en vigtig del af regeringens politiske mål om et Danmark i balance. 

Vi håber, at Odense og sekretariatet her, kan blive et nyt centralt sted for rådets medlemmer.

H.C. Andersen havde på sin første rejse 13 rigsdaler på lommen – I har væsentligt mere. For regeringen prioriterer forskning højt. Og vi har fokus på både den frie og den strategiske forskning. Jeg tror på, at det er kombinationen og balancen mellem de to, der giver forskning af høj kvalitet.

Vi har netop indgået en bred politisk aftale om forskningsreserven. Og i den forbindelse var der også bred politisk støtte til det frie forskningsråd.  

Flytning medfører forandringer

H.C. Andersens rejse til København i 1819 tog omkring et døgn. Jeres rejse til Odense næsten 200 år senere har været væsentligt længere undervejs. For selv om indvielsen i dag markerer en ny begyndelse i Odense, har vejen hertil for mange af jer været belagt med svære overvejelser.

Jeg ved godt, at regeringens plan har medført store forandringer – at dét, vi politikere efterstræber på makroplan, giver forandringer på mikroplan.

Jeg vil derfor gerne sige en stor tak til dem, der har fulgt Det Frie Forskningsråd i alle årene, men som desværre har valgt ikke at tage med på rejsen til Odense.

Jeg vil samtidig sige velkommen til ministeriet til jer nye medarbejdere fra det sydsjællandske og fra Fyn.

Og tak til erfarne medarbejdere, der har besluttet, at Odense er jeres nye arbejdssted.

Ministeriet og rådet har brug for jer, jeres viden og jeres kompetencer. For den frie forskning er vigtig, ikke mindst til at styrke talentudviklingen og de banebrydende, nye idéer i dansk forskning. Rådet understøtter, sammen med jer, at Danmark har forskning af høj kvalitet.

Vi har også skabt nye indholdsmæssige rammer for jeres arbejde. I oktober indgik vi en politisk aftale om en ny lov for Danmarks Frie Forskningsfond - jeres nye navn. I får bedre mulighed for at udmønte midler til tematisk forskning, og I får bedre muligheder for at fokusere på de allerbedste ansøgninger.

Jeg håber, de forbedrede rammer kan være med til at give jer en god start her i Odense. Nu skal I udfylde de nye rammer. Nu kan næste del af rejsen begynde.

Ny udfordring - nye muligheder

Nye udfordringer rummer som bekendt ofte nye muligheder. Nu er Odense nyt samlingssted for rådets 84 professorer fra hele landet, som kommer til at færdes jævnligt i Odense og gå ind ad døren i Asylgade 7.

Den nye placering skaber grundlag for nye synergier med nye samarbejdspartnere.

Sekretariatets nye placering er geografisk langt mere centralt i Danmark end København. Det Frie Forskningsråd er hele Danmarks forskningsråd.

Vi vil skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark med en mere balanceret fordeling af statens vækstmotorer. En del af hestekræfterne er placeret netop her – i Det Frie Forskningsråd.

Nok at tage fat på

Jeg ser frem til fortsat at følge jeres arbejde tæt. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til sekretariatet for jeres konstruktive tilgang til udflytningen. Og tak til Odense og borgmester Anker Boye for den gode modtagelse. H.C. Andersens begyndelse i de nye omgivelser i København var svær.

I dag er hans forfatterskab kendt og anerkendt over hele verden. Jeg håber, at sekretariatet falder godt til i Odense, og at I fra den nye base fortsætter med at understøtte, at dansk forskning er anerkendt i hele verden.

Tillykke med de nye lokaler.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023