Gå til indhold

Stærke rødder og spirende udvikling

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs' tale ved AAU's årsfest torsdag den 21. april 2016.

Det talte ord gælder

Kære rektor
Kære bestyrelse, ansatte og prismodtagere
Kære gæster

På forsiden af en af de mest sælgende, danske fagbøger siden 2015 er der et billede af et træ. Det har en lille, grøn spire på toppen og et vidt forgrenet rodnet under jorden. Det er forsiden af bestselleren ”Stå fast”, som er skrevet af psykologiprofessor her på Aalborg, Svend Brinkmann. Jeg har kigget nærmere på hans 7 teser til et bedre liv, da jeg forberedte mig til dagen i dag.

Og jeg må sige, det er sjovt for en gang skyld at være på et universitet, hvor er ok at fokusere på det negative, tage nej-hatten på og dvæle lidt ved fortiden.

Her til jeres flotte årsfest er der dog ikke anledning til at være dyster.

For ligesom på forsiden af Brinkmanns bog, er I her på Aalborg dygtige til at få nye spirer til at gro, uden at miste kontakten til jeres stærke nordjyske rødder.

Tilbage i 1969 startede Aalborg Universitet med en demonstration foran Christiansborg. I dag i 2016 er AAU det fjerdestørste universitet i Danmark.

I 2005 havde I 10.000 studerende. I 2015 omkring det dobbelte. Det er flot klaret. I er et moderne og ambitiøst universitet, der konstant er i udvikling.

Når man ser på, hvor mange flotte resultater, I har opnået de sidste mange år, forstår jeg faktisk godt, at jeres ansatte begynder at lide af udviklingstræthed!

AAU skaber regional vækst og værdi

I har også været dygtige til at tiltrække både studerende og gode samarbejdspartnere til universitetet.

I har forskning af høj kvalitet og uddannelser, der udklækker dygtige kandidater. Og i dag har AAU en enorm betydning for hele Nordjylland.

I leverer et vigtigt bidrag til at løfte uddannelsesniveauet her i det nordjyske.

8 ud af 10 af jeres studerende kommer fra ikke-akademiske hjem. Det er det højeste antal blandt danske universiteter. Samtidig har I et tæt samarbejde med regionens virksomheder. De egenskaber har gjort Aalborg Universitet til en stærk motor for vækst i Nordjylland.

Det er for mig som uddannelses- og forskningsminister en helt afgørende kvalitet.

På AAU leverer I kandidater og kvalificeret arbejdskraft til lokale virksomheder. I har som mål at indgå minimum 2700 økonomisk forpligtende virksomhedssamarbejder. Den ambition glæder jeg mig meget til at følge.

For hvis vi skal have mere værdi af al den viden, vi skaber i Danmark, har vi brug for tætte forbindelser mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv.

På AAU Esbjerg har I også været dygtige til at rekruttere studerende med håndværkerbaggrund, eksempelvis til diplomingeniøruddannelserne. Det er vigtigt af to årsager. I medvirker til at sørge for flere ingeniører til fremtidens arbejdsmarked. Og samtidig har I øget optaget hos en gruppe unge i Syddanmark, som nok ikke ville have søgt på universitet i Odense eller Aarhus.

I tager hånd om de unges videreuddannelse, mens I samtidig holder hånden under fremtidens vækst.

Det skaber værdi for Danmark.

Besparelser

Regeringen har med finansloven i efteråret skåret ned på bevillingerne til forskning og uddannelse.

Dansk økonomi er presset, og derfor sparer vi på de offentlige udgifter. Men jeg står fuldt ud på mål for regeringens prioritering.

Besparelsen på det offentlige forskningsbudget skal ses i lyset af, at bevillingerne til forskning de seneste mange år er steget markant.

Trods besparelsen, er budgettet i dag 44 procent større end i 2005. Og Danmark er stadig blandt de lande i OECD, som bruger den største andel af BNP på offentlig forskning.

Samtidig fastholder regeringen niveauet for universiteternes basisforskningmidler.

Nu er vores vigtigste opgave at sørge for, at vi får mest muligt ud af de mange penge, vi fortsat bruger på uddannelse og forskning.

Vi skal have et bedre match

Her på AAU gør I en stor indsats for at skabe forbindelser mellem jeres dimittender og det ventende arbejdsmarked.

Men alligevel står det klart, at der er brug for et endnu bedre match. Også her på AAU.

Generelt har vi politikere i de senere år haft fokus på at få mange unge igennem en videregående uddannelse. Og vi har haft succes med det.

Næsten 30 procent af de 15-64-årige havde i 2014 fået en videregående uddannelse. Og i løbet af de næste 25 år forventes det, at mere end 60 procent af en ungdomsårgang vil få en videregående uddannelse.

Her på Aalborg Universitet er jeres studerende tilmed hurtige til at blive færdige. Jeres dimittender er de eneste i landet, der stort set alle gennemfører på normeret tid. Det er utroligt flot.

Men desværre slås jeres dimittender samtidig med en høj ledighed i forhold til landsgennemsnittet. Det er en helt central udfordring, som skal løses i de kommende år. Vi må skabe et bedre match mellem uddannelser og de jobs, der venter på den anden side.

Det gælder både her på AAU, men også i resten af landet.

Hvis man ser uddannelserne og det danske arbejdsmarked som et puslespil, har vi lige nu sammensat en stor del af det samlede billede.

Men puslespillet har markante huller. Vi mangler nogle brikker.

Vi mangler en masse mennesker med kompetencer, som virksomhederne efterspørger, men som de i dag enten må droppe at finde eller hyre fra udlandet.

Samtidig ligger der uden for puslespillet alt for mange brikker, som ikke kan passes ind. Deres former, deres kompetencer, matcher ikke med virksomhedernes behov.

Det mismatch er dyrt for samfundet. Det koster ordrer, vækst og arbejdspladser hos virksomhederne. Også her i Nordjylland.

Og det er samtidig tragisk for den enkelte unge, der ikke kan få lov at bringe sine evner i spil.

Derfor sætter regeringen nu gang i flere forskellige tiltag, der skal understøtte, at uddannelse fører til job.

Løser vi ikke puslespillet bedre, mister Danmark, og ikke mindst Nordjylland, vækst og velstand i fremtiden.

Afrunding

Vi har mange opgaver foran os i de kommende år. Men vi har også mange ting at se frem til.

Jeres forskning, jeres evner til at skabe social mobilitet og jeres samarbejde med virksomheder er nøgleelementer, der peger langt ind i fremtiden.

Når jeg ser på AAU’s kombination af stærke rødder og evne til spirende udvikling, er jeg sikker på, at I også i den kommende tid formår at løse de udfordringer, I møder undervejs.

Derfor ser jeg frem til at samarbejde med jer i de kommende år og glæder mig til at lære jer og jeres universitet endnu bedre at kende.

For det kan godt være, at det her på Aalborg er ok at tage NEJ-hatten på. Men I er først og fremmest gode til at sige JA til nye muligheder.

Fra at være en demonstration mod noget, spiller AAU i dag en afgørende rolle, ikke blot for Nordjylland eller for Danmark - men for verden.

Stort tillykke med dagen!

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. september 2023