Gå til indhold

Udsyn er vejen til nye ideer

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelunds tale til IDAs konference "Smider vi guld på gaden?" om internationale dimittender d. 10. januar 2023

Det talte ord gælder

Tak for invitationen til at tale til konferencen i dag om de internationale dimittenders værdi og med spørgsmålet om vi smider guld på gaden.

For det er et vigtigt emne, som I med konferencen sætter på dagsordenen.

Og at det er et vigtigt emne, det synes jeg, at jeg som ny minister for uddannelses- og forskning kan sige med relativ stor overbevisning.

Jeg har selv læst og arbejdet i udlandet og oplevet, hvilken værdi det giver for både den enkelte og for det samfund, du bliver en del af som international studerende.

Og at lære andre sprog og kulturer at kende, det er noget, der aldrig kommer dårligt tilbage senere i livet og er også en væsentlig del af diskussionen om værdien - apropos guld på gaden.

Der er en udfordring

Der er nogle udfordringer. Hvis vi i Danmark skal udvikle os og nå de mål, vi har sat som samfund, er det en vigtig forudsætning, at vi har de rette kompetencer og kvalifikationer.

Vi lykkes kun med den grønne omstilling, hvis vi har dygtige ingeniører og andre naturvidenskabelige kandidater til at opfinde, planlægge og udføre opgaverne.

Vi har kun et velfungerende digitalt samfund, hvis vi har dygtige IT-specialister til at hjælpe os både med at udvikle og levere de rigtige løsninger.

For det er sådan, det er.

Hvis vi som samfund skal kunne bevæge os i den retning, som vi ønsker, kræver det, at vi har dygtige mennesker med den rette viden.

Den regering, som jeg er en del af, er netop optaget af at levere løsninger på nogle af de store samfundsproblemer.

Vi har blandt andet sat et mål om at styrke beskæftigelsen med 45.000 personer i 2030. Det er ikke nogen nem opgave, og det kommer til at kræve en lang række af initiativer. Men det er nødvendigt, hvis vi skal fremtidssikre samfundet.

Derfor kan jeg kun rose IDA for at sætte fokus på en rigtig vigtig problemstilling, som er en del af et større kompleks.

Internationalt udsyn er vigtigt

I mine øjne skal Danmark være et land, som tiltrækker internationale studerende med evner og indsigter, som vi i Danmark kan drage nytte af og blive inspireret af. Og vi skal også være gode til at fastholde de studerende, når de har afsluttet deres uddannelse.

Jeg tror på, at det kun vil være til Danmarks fordel, hvis vi bliver endnu bedre til at udveksle viden og teknologi med resten af verden. At det i høj grad er i mødet mellem mennesker og i brydningen af forskellige erfaringer og nye ideer, at de gode løsninger vokser frem.

En større forståelse af verden omkring os har også værdi, fordi det giver også en bedre forståelse af, hvem vi selv er og den måde, som vi har valgt at indrette vores samfund på.

Jeg er overbevist om, at mange danske virksomheder oplever værdi ved at have internationale dimittender ansat. Med større diversitet følger også nye indsigter og bedre måder at gøre tingene på.

Det er med til at skabe rum for andre måder at arbejde på, som kan være inspirerende og livsbekræftende i sig selv, og som samtidig rummer kimen til stærkere virksomheder og dermed også ad åre bedre resultater.

Det gælder ikke mindst for et lille land som Danmark, der kan drage virkelig stor nytte af at have et globalt udsyn.

Mange af Danmarks største og mest succesfulde virksomheder baserer netop deres forretningsmodeller på at kunne samarbejde med og forstå andres landes teknologier, markeder og kulturer. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at være gode til det.

Flere internationale studerende er en del af løsningen

I regeringen vil vi derfor se på, hvordan vi kan øge antallet af internationale studerende i Danmark. Jeg vil gå i dialog med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv og høre nærmere og måske også mere præcist om, hvor det er, den præcise efterspørgsel på den højtuddannede arbejdskraft er.

For jeg anerkender, at der er mange brancher, som har brug for specialiseret arbejdskraft.

Vi har lagt nogle spor ud i regeringsgrundlaget. Og vi vil i den kommende tid se på, hvordan vi kan finde de konkrete løsninger – uden at bryde den politiske aftale vi har om, at SU-udgifterne til internationale studerende ikke må løbe løbsk. Det er vi selvfølgelig bundet af.

Vi har heldigvis allerede i dag nogle gode ordninger, hvor vi kan øge antallet af internationale studerende, uden at det påvirker vores SU-udgifter. Dem skal vi skal have set nærmere på, hvordan vi kan bruge endnu bedre. Det gælder særligt erhvervskandidatordningen, hvor man kan læse på deltid sideløbende med, at man har et job.

Her ønsker vi i samarbejde med jer at få ordningen udbredt – på en måde, så vi kan tiltrække flere internationale studerende ad den vej.

Der er et stort uudnyttet potentiale i erhvervskandidatordningen, som også har den fordel, at den giver de internationale studerende en stærkere tilknytning til Danmark gennem deltagelse på arbejdsmarkedet.

Vi vil også sætte gang i en grundig analyse af hele SU-systemet, som blandt andet skal være med til at sikre, at vores SU-system bedst muligt understøtter et internationalt konkurrencedygtigt uddannelsesmiljø. For vi skal være gode til at tiltrække dygtige studerende til Danmark.

Når det er sagt, er der også behov for at gøre mere.

Andre tiltag skal være med til at løse udfordringen

Jeg mener, at bedre muligheder for at uddanne sig gennem hele livet er et andet vigtigt element i at sikre, at vi hele tiden udvikler os og tilegner os ny viden. Den uddannelse, du tager som ung, må ikke låse dig fast i et bestemt karrierespor.

Vi skal have bedre muligheder og mere frihed ved at skabe flere veje ind og rundt i uddannelsessystemet.

Derfor vil vi blandt andet nedsætte et ekspertudvalg, som kommer til at se på, hvilke barrierer der er for at uddanne sig senere i livet – så vi kan få dem fjernet. Det gælder for eksempel for faglærte, som gerne vil videreuddanne sig efter nogle år på arbejdsmarkedet.

Vi skal også se på, hvordan vi kan give bedre muligheder for merit til dem, som skifter studie – og dem, som efter nogle år på arbejdsmarkedet ønsker at læse videre, og har fået en værdifuld erhvervserfaring med i rygsækken.

Det er alt sammen vigtige emner, som vi skal have fundet løsninger på, og jeg glæder mig til at gå i gang med arbejdet.

Når det så er sagt, så vil jeg samtidig gerne sige, at det er vigtigt ikke kun at se uddannelse ud fra økonomiske rationaler. Vi må ikke forfalde til et ensidigt fokus på uddannelse, som et middel til at skabe mere værdi på bundlinjen eller for samfundet.

Viden og uddannelse handler også om en nysgerrighed på livet og på personlig dannelse. Det er i mine øjne det, der skal drive værket for de fleste af os.

Det er værdier, som ikke nødvendigvis kan gøres op i et regneark, men som alligevel har stor værdi for os som mennesker og også som samfund.

Jeg glæder mig til at fortsætte dialogen med jer, og jeg håber, at de analyser og de konkrete erfaringer med internationale dimittender, som bliver præsenteret på konferencen i løbet af i dag, kan være med til, at vi i fællesskab får fundet de rigtige løsninger på de her vigtige problemstillinger.

Tusind tak for muligheden for at komme her i dag, og I må have en forsat rigtig god konference og debat senere også.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. januar 2023