Gå til indhold

Undervisning som den fineste oplysning

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelunds tale til uddelingen af Undervisningsprisen 2023 den 11. september 2023.

Det talte ord gælder

Deres kongelige højhed.

Kære gæster.

Kære modtagere af Undervisningsprisen 2023.

I dag hædrer vi de gode undervisere på landets videregående uddannelser. En underviser som inspirerer, som lærer fra sig, og som formår at engagere og motivere de studerende.

Kære prismodtagere. I er ganske enkelt forbilleder for alle landets undervisere, og jeg håber, at jeres tilgang til undervisningen på jeres respektive fag kan være med til at inspirere andre i deres undervisning.

Anerkendelse fra Hollywood

Da prisen blev indført i 2020 var det med det formål at skabe mere opmærksomhed og anerkendelse om den fremragende undervisning.

Det var ud fra det synspunkt, at undervisningen har en mindst lige så vigtig plads som forskningen på de videregående uddannelser.

Et synspunkt, som jeg til fulde deler.

Heldigvis er Hollywood fuld af gode film om dygtige undervisere, som forhåbentlig bidrager til at tilføre faget noget af den prestige, som det fortjener. En underviser som i hovedrollen gør en vigtig forskel for elever og studerende.

Flere af jer her har nok set Michelle Pfeiffer, som den tidligere marinesoldat, der skifter karrierespor og som klasselærer skal have styr på en gruppe unge på kanten af samfundet i Dangerous Minds.

Eller Julia Roberts i filmen Mona Lisa Smile, der i 50’ernes USA skal overbevise sine unge kvindelige studerende om, at der er mere i livet end ægteskab og børn.

Eller Robin Williams, der som lærer i Døde Poeters Klub får tændt en livsgnist i de unge elever, som, når den først er tændt, slet ikke kan slukkes igen.

Det, som alle disse undervisere fra filmens verden har til fælles, er, at de formår at ruske op i de studerendes verdensbilleder. De udvider de studerendes horisonter og giver dem en ny og større forståelse af, hvad der er muligt at opnå.

Filmkunsten har også givet dårlige undervisere som for eksempel lektor Blomme fra Det forsømte forår, der tyranniserede sine elever i en sådan grad, at det fik negative konsekvenser for dem senere i livet. Men det illustrerer blot, hvorfor den gode underviser er så vigtig.

Når man læser udtalelserne i indstillingerne fra jeres institutioner, kollegaer og studerende, er man slet ikke i tvivl om, hvorfor det er jer, som står her i dag.

I kan med jeres undervisning på samme tid inspirere, motivere og løfte det faglige udbytte.

I giver de studerende en selvtillid, som får dem til at løfte blikket i forhold til, hvad der er muligt.

Derudover er jeg ikke i tvivl om, at en underviser, som samtidig er nærværende, og som ser de studerende, kan være med til at styrke trivslen på uddannelserne.

Det kan give den studerende – som måske overvejer at droppe ud – lyst og mod på at fortsætte, fordi han eller hun kan se det meningsfulde i at studere og lære nyt – også selvom studiet nogle gange kan virke uoverkommeligt.

Jeg ved godt, at hverdagen nok ikke helt er som på en film fra Hollywood, men det gør det jo bare endnu mere imponerende, at I formår at holde fast i den gode undervisning selv på en grå regnvejrsdag i november.

Syv fremragende undervisere

I er indstillet af nogle af dem, der virkelig kender jer. I betyder noget for nogen, og det kan I godt væres stolte af. Jeg vil blandt andet fremhæve, at

• du Helle er en nærværende underviser, som forfølger de studerendes egen motivation og potentiale, og at du bruger humor både i din formidling og i din feedback

• Frits, du gør de svære teorier levende ved at koble det teoretiske med eksempler fra den virkelige verden, og du giver en oprigtig og ærlig feedback og lytter til de studerendes egne erfaringer

• Jonas, du formår at omdanne undervisningen til et læringsfællesskab, hvor du motiverer de studerende og giver plads til kritisk refleksion og faglig nysgerrighed

• Bo, du skaber et stort engagement hos de studerende, og du formår at få alle med. Du har en inkluderende tilgang og skaber et trygt læringsrum, hvor de studerende får mod og lyst til at deltage aktivt

• Lise, du skaber et særligt læringsmiljø, hvor de studerende tør udfordre sig selv, og du eksperimenterer med nye formater, der engagerer de studerende og løfter det faglige udbytte

• Lena, du har med en differentieret undervisningstilgang formået at møde de studerende på deres individuelle videns- og erfaringsniveau og dermed skabt flere veje til at lære stoffet. Det har motiveret og skabt mere aktive studerende

• og Mads, for dig er der intet bedre end at se lyset blive tændt i de studerende øjne. Du giver dine studerende medejerskab over undervisningen, og du opmuntrer til at sætte barren højt og afprøve vilde ideer.

Det kendetegner jer som undervisere, at I tør eksperimentere og bryde med den konventionelle tilgang ved at forny og udvikle undervisningen.

Jeg er stolt af, at vi i dag med de syv undervisningspriser viser spændvidden i den gode undervisning på tværs af de videregående uddannelser – fra erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter over maritime uddannelser til de videregående kunstneriske uddannelser.

Undervisning og oplysning

I er på tværs af forskellige fagområder med til at levere nogle af de dygtige dimittender, som arbejdsmarkedet har så hårdt brug for. Men undervisning er heldigvis langt mere end det.

I oplysningstiden var undervisning et vigtigt instrument i arbejdet for det oplyste samfund. For oplysningsfilosofferne var det, der adskilte den kloge fra den mindre kloge, den fornuftige fra den overtroiske, det generøse fra det selviske menneske ganske enkelt dannelse og undervisning.

For mig at se er grundideen – som jeg fortsat abonnerer på – at vi alle som mennesker har et helt utroligt potentiale, hvis blot vi får muligheden.

Undervisning spiller i den sammenhæng også i dag en afgørende rolle for vores samfund og demokratier.

Hvor vi gennem vores uddannelse lærer at tage kritisk stilling til de informationer, som vi mødes med i alle mulige andre sammenhænge – ikke mindst på de sociale medier, hvor det sommetider kan være svært at skille sandt og falsk fra hinanden.

Enhver læringsproces er derfor i sig selv også et bidrag til vores dannelse, fordi den faglige fordybelse smitter positivt af og løfter os som mennesker.

Vi har derfor som samfund brug for undervisere som jer, der brænder for at få undervisningen til at lykkes, og som møder de studerende i en ligeværdig – og inspirerende – dialog, som kan styrke motivationen og løfte det faglige niveau.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle et stort tillykke med priserne i dag.

Tak for ordet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. december 2023