Gå til indhold

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere om ministeriets rolle og organisation.

Viden former fremtiden. I Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder vi for at styrke hele Danmark gennem videregående uddannelser, forskning og innovation.

I takt med, at verden omkring os forandrer sig, bliver vi som ministerium også mødt af nye krav og forventninger. Dette gælder både i forhold til, hvilke opgaver vi skal løse, og hvordan vi skal løse dem.

Den globale udvikling byder i disse år på store forandringer og komplekse udfordringer, men rummer samtidig et væld af potentielle muligheder. Det gælder f.eks. i forhold til den grønne omstilling, urbanisering og den digitale udvikling, som på mange områder er blevet accelereret af bl.a. COVID-19. Uddannelse og forskning spiller en nøglerolle, når det handler om at tilvejebringe ny viden og innovative løsninger, som kan bringe vores samfund styrket ind i fremtiden. 

Vores arbejde er præget af vores værdier om faglighed, arbejdsglæde, samarbejde, handlekraft og udsyn.

Ministeriet består af departementet og en styrelse:

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen blev oprettet 1. oktober 2020 og er en sammenlægning af de to tidligere styrelser Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 18. januar 2024