Du er her: Forside Ministeriet Organisation Overblik over ministeriets organisation

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Topbillede
Ministeriet har ansvaret for forskning, innovation, teknologi, de videregående uddannelser og SU-området. Ministeriet varetager desuden forvaltnings- og driftsopgaver med videre på disse områder.

 

Ministeriet består af departementet og to styrelser:

> Departementet
> Styrelsen for Forskning og Uddannelse
> Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

> Se organisationsdiagram for Uddannelses- og Forskningsministeriet

De to styrelser er oprettet i forbindelse med ministeriets organisationsændring 1. januar 2017.  I den forbindelse blev Styrelsen for Forskning og Innovation og Styrelsen for Videregående Uddannelser nedlagt.

 

Senest opdateret 02. januar 2017