Du er her: Forside Ministeriet Organisation Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Topbillede
Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte er etableret den 1. januar 2017. Styrelsen har overtaget opgaver, der tidligere hørte under Styrelsen for Videregående Uddannelser og Styrelsen for Forskning og Innovation.
Fakta om styrelsen

Styrelsen har ansvar for:

Institutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet:

Universiteter
Erhvervsakademier
Professionshøjskoler
Kunstneriske uddannelser
Maritime uddannelser
Offentlige forskningsfonde
GTS'er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter) m.v.

Styrelsens ansvar rummer administration og udmøntning af bevillinger og tilskud til institutionerne, mål- og resultatstyring samt tilsyn og administration.

Statens uddannelsesstøtte (SU, SVU m.m.)

Drift og udvikling af SU-systemer, studieadministrative systemer samt sektor- og institutionsrettet it.

Ca. 246 medarbejdere (2017)

Senest opdateret 02. januar 2017