Administration og Tilskudsøkonomi

Kontoret varetager blandt andet tilskudsadministration og budget og regnskab for styrelsen m.m.

Kontorets opgaver

Kontoret har ansvaret for:

  • budgettering, økonomistyring, ledelsesinformation og regnskab
  • regnskabsføring for Danmarks Innovationsfond og Dansk Studiefond
  • bevillingsadministration for bevillinger givet af Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og ministeriet
  • bevillingsadministrative opgaver forbundet med EU-programmer som Erasmus+
  • rejsecentret, der varetager bestilling og afregning af medarbejderes og eksternes (rådsmedlemmer, udvalgsmedlemmer og gæster) rejser og udlæg
  • samarbejde med Rigsrevisionen om løbende revision og større undersøgelser på kontorets område
  • årsrapport.

Kontorchef

Kontorchef er Nanna Meilbak

Besøgsadresse for Bevillingsenheden

Bevillingsenheden har hovedadresse i Bredgade, men besøgsadressen er per 1. februar 2019 Jessens Mole 12, Svendborg.

Senest opdateret 26. februar 2019