Administration og Tilskudsøkonomi

Kontoret varetager blandt andet tilskudsadministration og budget og regnskab for styrelsen m.m.

Økonomienheden (ØKO) varetager funktionen som økonomicenter for styrelsen, SFU, Danmarks Frie Forskningsfond og Studievalg Danmark samt en række økonomistyringsopgaver. Regnskabsenheden (RET) varetager regnskabsopgaver på drifts- og tilskudsbevillinger samt SU-området og rejsebestillinger og –administration. Bevillingsenheden (BEV) er pr. 1. februar 2019 etableret i Svendborg og varetager bevillingsadministration for tilskudsordninger på forsknings- og innovationsområdet.

Opgaver

• Budget, økonomistyring og tværgående styringsopgaver, herunder finanslovsarbejde, grundbudgetter og bidrag til koncernbudgetter, udgifts- og koncernopfølgning mv.
• Økonomistyring og analyser, herunder udvikling af koncepter til ledelsesinformation og økonomistyring
• Regnskab for drifts- og tilskudsbevillinger samt SU-området, herunder administration af økonomisystem (Navision, IndFak, RejsUd mv.)
• Rejsebestillinger og –administration: rejsecenterfunktion, håndtering af udlæg, kreditkort mv.
• Bevillingsadministration og EU-tilskudsordninger, herunder kontrol af regnskaber, behandling af administrative ændringsanmodninger mv.

Kontorchef

Kontorchef er Nanna Meilbak.

Senest opdateret 13. juni 2019