Gå til indhold

Institutionsøkonomi

Kontoret står for budgettering af den del af styrelsens tilskudsøkonomi, der vedrører institutioner og støtteordninger og udarbejder finanslovsbudgetter, konsekvensberegninger mv. for disse områder.

Vi varetager også det økonomiske tilsyn med uddannelsesinstitutionerne og en række mindre institutioner på ministeriets område, herunder tilsynet med uddannelsesinstitutionernes dispositioner for bygningsområdet.

Endelig har vi en række tværgående opgaver på det økonomiske område vedrørende udarbejdelse af finanslovsbidrag, kvartalsvise udgiftsopfølgninger mv. på kontorets område.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

 • Udarbejdelse af aktivitetsprognoser til budgettering af driftstilskud til uddannelsesinstitutioner
 • Udarbejdelse af budgetter for SU-stipendier, SU-lån og øvrige støtteordninger
 • Økonomiske konsekvensberegninger af politiske initiativer
 • Beregning og udbetaling af tilskud til uddannelsesinstitutioner
 • Gennemgang af årsrapporter for uddannelsesinstitutioner og øvrige institutioner på ministeriets området
 • Analyser og rapportering af uddannelsesinstitutionernes økonomi og aktiviteter
 • Udvikling og understøtte implementering af fælles kontoplan for uddannelsesinstitutionerne
 • Rådgivning af institutionerne om økonomiske forhold
 • Udarbejdelse af aktstykker vedrørende bygningsdispositioner
 • Rådgivning af institutioner om rammerne for bygningsmæssige dispositioner
 • Udarbejdelse af finanslovsbidrag og kvartalsopfølgninger for styrelsens tilskudsøkonomi for institutioner og støtteordninger.

Kontorchef Nicolai Ebsen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2022