Gå til indhold

Økonomistyring

I kontoret har vi ansvaret for styrelsens driftsøkonomi, herunder UFS-It, og for den del af styrelsens tilskudsøkonomi, der vedrører projekttilskud. Vi varetager styrelsens interne økonomistyring, og er desuden økonomicenter for Danmarks Frie Forskningsfond og Studievalg Danmark.

Kontoret består af tre enheder: Økonomienheden beskæftiger sig med budget, økonomistyring og tværgående styringsopgaver på kontorets område, herunder finanslovsarbejde, grundbudgetter udgiftsopfølgning mv.

Regnskabsenheden varetager styrelsens regnskabsopgaver på drifts- og tilskudsbevillinger samt SU-området og varetager herudover styrelsens rejsebestillinger og -administration. Bevillingsenheden er etableret i Svendborg og varetager bevillingsadministration for projekttilskudsordninger på forsknings- og innovationsområdet.

Vores opgaver i kontoret omfatter bl.a.:

  • Udarbejdelse af og opfølgning på styrelsens driftsbudget (lønbudgetter, kontorbudgetter mv.) samt den del af styrelsens tilskudsøkonomi, der vedrører projektbevillinger o.l.
  • Udvikling af økonomistyring og analyser, herunder styrket datagrundlag og koncepter til ledelsesinformation
  • Styrelsens regnskabsopgaver, herunder regnskab for både drifts- og tilskudsbevillinger samt SU-området og administration af økonomisystemerne (Navision, IndFak, RejsUd mv.)
  • Rejsebestillinger og –administration, rejsecenterfunktion, håndtering af udlæg, kreditkort mv.
  • Bevillingsadministration af tilskudsordninger under Danmarks Frie Forskningsfond og styrelsen samt og EU-tilskudsordninger, herunder kontrol af regnskaber, behandling af administrative ændringsanmodninger mv.

Kontorchef Stina Nordsborg

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2022