Gå til indhold

Rum

Kontoret er en tværministeriel koordinerende rummyndighed i Danmark.

Som regulerende rummyndighed varetager vi i kontoret godkendelse af og tilsyn med opsendelser af genstande i ydre rum. I kontoret understøtter vi endvidere forsknings- og innovationspolitiske dimensioner af rum-baserede infrastrukturer.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Varetager danske forsknings- og innovationspolitiske interesser i ESA, EU og andre internationale organer
  • Bidrager til udvikling af dansk politik på rumområdet, særligt i tilknytning til forskning og innovation
  • Koordinerer det tværministerielle samarbejde på rumområdet og samarbejdet mellem danske myndigheder, forskere og virksomheder (DTR)
  • Løbende godkendelse og tilsyn med opsendelser i det ydre rum.

Kontorchef Gorm Kofoed Petersen

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. april 2024