Gå til indhold

Center for Uddannelsesstøtte

I Center for Uddannelsesstøtte varetager vi administration af statens uddannelsesstøtte (SU), ungdomskortordningen og statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), herunder sagsbehandling vedrørende SU-handicaptillæg, SU til uddannelser i udlandet og SU til udenlandske statsborgere.

Desuden varetager centeret kommunikation om SU til de knap 500.000 årlige SU-modtagere. Vi yder også support til de ca. 2.000 lokale SU-medarbejdere, der medvirker til administrationen på 700 institutioner/ administrative enheder.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

 • Generel administration af uddannelsesstøtteområdet
 • Ansøgnings- og klagesagsbehandling vedrørende SU, herunder SU-handicaptillæg, SU til udenlandske statsborgere, indkomstkontrol, beregning af aktuel forældreindkomst og kontrol af udeboendes adresseregistrering
 • Ungdomskort (i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og trafikselskaberne)
 • Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), herunder klagesager mv.
 • Telefonisk vejledning og mailbesvarelse af henvendelser fra elever og studerende (SU-slusen)
 • Vedligehold og udvikling af hjemmesider mv. om uddannelsesstøtte
 • Support og uddannelse af SU-medarbejdere på uddannelsesstederne
 • Tilsyn med SU-administrationen på uddannelsesstederne
 • SU-godkendelse af offentlige og private uddannelser i Danmark
 • SU-godkendelse af hele uddannelser i udlandet
 • Tilsyn med Udbetaling Danmark i forhold til tilbagebetaling af lån og krav
 • Vedligeholdelse af og udviklingsopgaver vedrørende it-systemer og selvbetjeningsløsninger på uddannelsesstøtteområdet, herunder teknisk hotline
 • Dataanalyse på uddannelsesstøtteområdet
 • Deltagelse i internationalt samarbejde om studiestøtte.

Kontorchef Theis Lundgaard Olsen
Kontorchef Thomas Fogtmann

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 21. januar 2022