Gå til indhold

Vurdering og Anerkendelse

I kontoret vurderer og anerkender vi udenlandske uddannelser med henblik på at understøtte, at kvalifikationer fra andre lande kan anvendes bedst muligt på det danske arbejdsmarked og i det danske uddannelsessystem.

Kontorets viden om udenlandske uddannelsessystemer bidrager samtidig til styrelsens og ministeriets øvrige opgaveløsning. Vurdering og Anerkendelse foretager ca. 4.000 konkrete vurderinger årligt.

Vores opgaver omfatter bl.a.:

  • Vurderinger og andre udtalelser om udenlandske uddannelseskvalifikationer efter lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer mv.
  • Information om udenlandske uddannelser til brug for anerkendelse i Danmark og om danske uddannelser til brug for anerkendelse i udlandet
  • Anerkendelse af udenlandske lærerkvalifikationer i forhold til folkeskolen, gymnasieskolen mv.
  • Information om adgang til lovregulerede erhverv og koordinering af reglerne efter EU’s anerkendelsesdirektiv
  • Sekretariatsbetjening af Kvalifikationsnævnet, som behandler studerendes klager over meritafgørelser mv.
  • Deltagelse i internationalt samarbejde om anerkendelse af kvalifikationer efter Lissabonkonventionen
  • Europæisk Kvalifikationsramme (EQF) og Dansk Kvalifikationsramme for Livslang Læring
  • Sagsbehandling til brug for styrelsens tildeling af SU til uddannelse i udlandet.

Kontorchef Mikkel Buchter

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 24. januar 2022