Gå til indhold

Forskere i dansk sektorforskning

: 15. oktober 1996
: 87-90007-18-2
: Forskningsministeriet

Om publikationen

Rapporten er resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse udført af Forskningsministeriet i starten af 1994 for at kortlægge alders- og kønsfordelingen på sektorforskningsinstitutionerne.

Rapporten har til formål at vise et samlet billede af forskerrekrutteringen med hensyn til køn, alder og graden af mobilitet på sektorforskningsinstitutionerne.

Derudover bidrager kortlægningen til at vise et samlet billede af profilen for det videnskabelige forskningspersonale inden for de offentlige forskningsinstitutioner, ved sammenholdelse med blandt andet analysen af forskerrekrutteringen på universitetsområdet.

 

Senest opdateret 09. maj 2023