Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2002 Årsberetning 2001

Årsberetning 2001

Forsideillustrations tekst mangler
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
: 01. juni 2002
: 0909-5373
: Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har i årets løb behandlet 18 sager. Heraf var fem sager overført fra 2000, mens 13 sager blev registreret i beretningsåret. Seks sager blev afsluttet. Tre sager blev behandlet efter undersøgelse i et ad hoc-udvalg, mens tre sager kunne afgøres på grundlag af udvalgenes forundersøgelse. Der blev konstateret videnskabelig uredelighed i to sager. I den ene handlede det om plagiat og uretmæssig forfatterbetegnelse. I den anden sag var der udvist en uagtsomhed, som var så grov, at det måtte betegnes som videnskabelig uredelighed, uanset at det videnskabelige budskab ikke blev berørt. I tre sager blev der konstateret tilsidesættelse af god videnskabelig praksis.

 

Senest opdateret 25. november 2013