Gå til indhold

Betænkning om de videnskabsetiske komitéer

Forsideillustrations tekst mangler
- Betænkning om revision af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter
: 01. maj 2002
: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Om publikationen

Udvalget vedrørende revision af komitéloven blev nedsat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling med henblik på dels at implementere de seneste års internationale regler inden for bioetik i dansk lovgivning, og dels på baggrund af ønsker fra komitésystemet om ændringer af lovgrundlaget.

I udvalgsbetænkningen findes en række anbefalinger og forslag til ændringer af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter.

Betænkningen er opdelt i to bind. Bind 1 indeholder baggrunden for udvalgets nedsættelse, udvalgets kommissorium og sammensætning samt udvalgets overvejelser og anbefalinger. Bind 2 indeholder uddybende beskrivelser af de problemstillinger, som udvalget har drøftet, og danner baggrund for udvalgets anbefalinger.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2013