Gå til indhold

Teknologisk fremsyn om hygiejne – Forskningspolitisk handlingsplan 2004

Forsideillustrations tekst mangler
Denne rapport indeholder en række anbefalinger til, hvordan vi kan imødegå nogle af de største udfordringer på hygiejneområdet i et 10-20 årigt perspektiv. Fokus er på foranstaltninger til at forebygge og reducere smittespredning.
: 21. december 2004
: 87-91469-39-2
: 87-91469-40-6
: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
: 71

Om publikationen

Anbefalingerne tager afsæt i fire grundlæggende antagelser om fremtidens samfund og mennesker – såkaldte megatrends – og disses betydning for hygiejnen. De fire megatrends er:

  • Globalisering
  • Ændrede produktions- og organisationsforhold
  • Ændret adfærd
  • Ændret befolkningssammensætning

På baggrund af ovenstående har styregruppen formuleret en række anbefalinger til, hvordan vi gennem forskning kan styrke vore muligheder for at forebygge og reducere fremtidens trusler inden for smittespredning. Styregruppens anbefalinger henvender sig til det forskningsbevilgende system og videninstitutionerne.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 26. februar 2013