Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2011 Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011

Forsideillustrations tekst mangler
2010 blev et godt år med en stigning i den samlede omsætning - 6 % stigning i forhold til 2009. Mest positive udvikling skete i forhold til FoU-omsætningen, der nu udgør 22 % af den samlede omsætning. GTS-nettet oplevede et fald i antallet af danske kunder og betjente i 2010 i ca. 21.000 kunder.
: 24. august 2011
: 1904 - 5182
: 1904 - 5190
: GTS – Godkendt Teknologisk Service
: 2011
: 32

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011 (Html)

Publikation fra Styrelsen for forskning og innovation

Øget omsætning i 2010

De Godkendt Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) har i 2010 øget omsætningen til 3,4 mia. kr. svarende til en stigning på 6 % i forhold til året før. Stigningen ses både i den kommercielle omsætning og FoU-omsætningen.

Den mest positive udvikling er sket i forhold til FoU-omsætningen, der nu udgør 22 % af den samlede omsætning. Derved bliver GTS-institutterne mere forskningsintensive og bevæger sig længere op i videnkæden, hvilket er et af målene i strategien for GTS-nettet 2010-2015.

Fald i antallet af kunder

Der var et fald i antallet af kunder i GTS-nettet i 2010 på 4 % i forhold til året før. Der er især inden for de små og mellemstore virksomheder, at faldet i antallet af kunder ses. Hvis der derimod ses på omsætningen fra de private virksomheder, så er omsætningen til de små og de store virksomheder steget.

Styrket videnniveau i GTS-nettet

GTS-nettet har gennem de seneste år haft en stigning i antallet af medarbejdere med en kandidatgrad eller højere. Antallet af medarbejdere med en ph.d.- eller doktorgrad er steget med 4 %, og udgør nu knap 11 % af medarbejderstaben i 2010. Det er en positiv udvikling, idet stigningen er med til at styrke videnniveauet i GTS-nettet.

Performanceregnskabet skaber et overblik over de faglige og økonomiske resultater og effekter, der kommer ud af de resultatkontrakter, som Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer for knap 300 mio. kr. årligt.

GTS-nettet bidrager til de innovationspolitiske målsætninger

Performanceregnskabet viser, hvordan GTS-nettet bidrager til opfyldelsen af de innovationspolitiske målsætninger, f.eks. gennem de 9 GTS-institutters interaktion og samspil med virksomheder, universiteter, videninstitutioner, netværk og innovationsordninger.

GTS-nettet bistår eksempelvis SMV’erne i deres udviklingsarbejde ved at teste nye produkter, foretage certificering og kalibrering af udstyr mv. på kommercielle vilkår.

Senest opdateret 13. august 2015