Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2013 Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012

Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012

Forside på årsberetning
I 2012 har rådet blandt andet indgået nye resultatkontrakter med de 9 GTS-institutter, igangsat et nyt stort SPIR-partnerskab og støttet en lang række store og mindre innovationsprojekter i danske virksomheder, det fremgår af Årsberetningen for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
: 07. november 2013
: 978-87-92776-90-7
: 978-87-92776-90-7
: 19022603
: 19022611
: Rådet for Teknologi og Innovation
: 2013

Mere viden i flere virksomheder

I 2012 har rådet blandt andet indgået nye 3 årige resultatkontrakter med de 9 GTS-institutter, igangsat 8 nye innovationskonsortier, styrket innovationsnetværkenes internationale aktiviteter og finansieret et nyt SPIR-projekt om det biobaserede samfund (BIO-VALUE) sammen med Det Strategiske Forskningsråd.

Derudover har rådet støttet ansættelsen af 472 nye højtuddannede i små og mellemstore danske virksomheder gennem videnpilotprogrammet og sikret grundlaget for uddannelsen af 122 nye ErhvervsPhD’ere.

Rådet’s formål

Rådet for Teknologi og Innovation har til formål at fremme vækst og innovation i dansk erhvervsliv. Rådet ønsker gennem sit arbejde at: 

  • Fremme et større samarbejde mellem virksomheder og universiteter, GTS-institutter og andre videninstitutioner gennem projekter og netværk, 
  • Sikre ansættelsen af flere højtuddannede i danske virksomheder
  • Understøtte opbygningen af højtkvalificeret rådgivning til virksomheder via de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter 
  • Understøtte innovative iværksættere og kommercialisering af forskning

Rådet er nedsat af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Rådet rådgiver ministeren om indsatsen for at styrke forskning, udvikling og innovation til gavn for den fremtidige vækst i erhvervslivet og rådet administrerer en række initiativer på vegne af ministeren.

Senest opdateret 15. august 2019