Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2013 Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn

Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn

Forsideillustrations tekst mangler
Regeringens første del af handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet 'Øget indsigt gennem globalt udsyn - flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer'.
: 14. juni 2013
: 978-87-92985-51-4
: 978-87-92985-52-1
: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
: 2013
: 33

Planen indeholder 31 konkrete initiativer, der skal medvirke til at indfri følgende tre målsætninger:

  • Flere studerende på de videregående uddannelser skal have et studie- eller praktikophold i udlandet
  • Danske videregående uddannelsesinstitutioner skal have stærkere internationale læringsmiljøer
  • De studerende skal have styrkede fremmedsprogskompetencer.

Øget internationalisering på uddannelsesområdet er afgørende for de studerendes muligheder for at udleve deres fulde potentiale og for Danmarks mulighed for at drage fuld nytte af globaliseringens muligheder for at skabe job og vækst.

Internationalt udsyn er centralt for hver enkelt studerendes dannelse og evne til at vælge sin egen vej gennem livet, men også i stigende grad et krav for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende, at langt flere af de danske studerende tager på studieophold eller kommer i kontakt med et internationalt læringsmiljø på den danske institution. Med handlingsplanen vil regeringen sikre, at danske dimittender kommer ud med indsigt og kompetencer, der kan hjælpe både dem og Danmark i en globaliseret verden.

Handlingsplanen er fulgt op af en anden del, som fokuserer på, hvordan Danmark også i fremtiden kan tiltrække og fastholde de dygtigste internationale studerende.

Senest opdateret 17. maj 2016