Gå til indhold

Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats

Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats
Otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL har udarbejdet en fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke konkurrencedygtige og innovative virksomheder.
: 30. april 2013
: 87-92572-35-9
: 87-92572-36-7
: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Strategi for klynge og netværksindsatsen i Danmark

Otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL har udarbejdet en fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke konkurrencedygtige og innovative virksomheder.

De otte ministerier er: Uddannelsesministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Udenrigsministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Fødevareministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Sundhedsministeriet.

Strategien er udarbejdet af en tværministeriel og tværregional arbejdsgruppe under ledelse af Uddannelsesministeriet og med inddragelse af erhvervs- og arbejdstagerorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og andre centrale innovationsaktører.

Strategien er et af initiativerne i regeringens nye innovationsstrategi (initiativ nr. 8), som har fokus på at understøtte mere professionelle klynger og netværk.

Strategien har særligt fokus på tre indsatsområder:

  1. Mere internationale klynger
  2. Mere professionelle klyngeorganisationer 
  3. Forum for klynge- og netværksindsatsen
Senest opdateret 09. maj 2023