Gå til indhold

Analyse af udbud af videregående VEU: Barrierer, drivkræfter og potentialer

Forsideillustrations tekst mangler
Rambøll har udarbejdet en rapport om institutionernes barrierer for udbud af videregående VEU. Analysen viser barrierer og potentialer inde for lovgivning, økonomi, ledelse, samarbejde og i dialogen mellem institutioner og arbejdsmarkedet.
: 16. oktober 2019
: Rambøll
: 2019
: 63
: Gratis

Rambølls rapport er udarbejdet på opdrag fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) til brug for VEU-arbejdsgruppens rådgivning om udvikling af udbuddet af videregående VEU.

Analysen afdækker de oplevede barrierer i udbuddet af videregående, der er på spil for de videregående uddannelsesinstitutioner samt drivkræfter, potentialer og eksempler på, hvordan institutionerne kan overkomme disse barrierer. Analysen understøtter arbejdet med at skabe et mere fleksibelt og målrettet udbud af videregående VEU, der matcher arbejdsmarkedets efterspørgsel og kompetencebehov.

 Blandt analysens vigtigste resultater er:

  • At institutionerne oplever udfordringer ved etablering af nye udbud. Processen opleves ofte som langsommelig og etableringsomkostningerne som høje.
  • At videregående VEU står prioriteringsmæssigt ofte i skyggen af ordinær uddannelse. VEU fylder mest ledelsesmæssigt og kulturelt på erhvervsakademierne og mindst på universiteterne. Professionshøjskolerne ligger et sted midt imellem.
  • At langt fra alle institutioner har en fast proces med opsøgende arbejde blandt virksomheder for at kende deres behov for efteruddannelse og for at udbrede kendskabet af VEU-tilbuddene. Der er blandt universiteterne mindst tradition med opsøgende arbejde.
  • At institutionerne savner omvendt forpligtelse fra virksomheder. Ofte deltager medarbejdere ikke på oprettede kurser, selv om de har tilkendegivet et behov.
  • At institutionerne ikke tror, at vertikalt samarbejde (f.eks. mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler) kan betale sig i forhold til omkostningerne ved samarbejdet.

Se også

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 22. januar 2020