Gå til indhold

Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet

Forsideillustrations tekst mangler
Analysen konkluderer, at ti teknologiområder på energiområdet rummer et betydeligt dansk potentiale. Analysen vil blive brugt af regeringen til at sætte en klar, grøn retning og bruge de statslige støttemidler dér, hvor de gør mest gavn.
: 15. oktober 2019

Vindenergi, bioenergi, fjernvarme og energieffektivitet. Det er områder, hvor Danmark allerede har betydelige danske forsknings- og erhvervsstyrker. Der er imidlertid også et stort potentiale for forskning i energilagring, energikonvertering samt digitale løsninger, der kan bidrage til regeringens klimamål. Sådan lyder konklusionerne i den analyse, som IRIS Group har udarbejdet om den statslige forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats (FUD) på energiområdet. Analysen fremhæver også visse nicher af solenergi, geotermi og konvertering og lagring af CO2, som områder med potentiale.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Innovationsfonden og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram iværksatte i august 2018 analysen af den statslige forsknings-, udviklings- og demonstrationsindsats på energiområdet (FUD-analyse).

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. december 2019