Du er her: Forside Publikationer 2019 Evaluering af 7-trins-skalaen

Evaluering af 7-trins-skalaen

Forsideillustrations tekst mangler
Rapporten er en samlet afrapportering på evalueringen af 7-trins-skalaen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet
Kontakt
Maria Steen Roesdahl
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 45
Email: mroe@ufm.dk
Linea Lindberg Andreassen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 01
Email: lla@ufm.dk
: 20. januar 2019
: 978-87-7182-243-4
: Danmarks Evalueringsinstitut
: 2019
: 103

Denne rapport sammenfatter resultaterne af evalueringen af 7-trins-skalaen, som blev igangsat af regeringen i maj 2017.

Evalueringen har belyst følgende fem evalueringsspørgsmål:

  1. Hvordan har karaktergivningen udviklet sig siden implementering af 7-trins-skalaen, herunder om der har været karakterinflation?
  2. Anvendes skalaen, som den var tænkt af Karakterkommissionen, og er kommissionens krav til en moderne skala fortsat aktuelle?
  3. Hvad betyder skalaens karakterspring og karakteren -3 for karaktergivningen?
  4. Er der tilstrækkelige muligheder for at identificere særligt dygtige studerende og belønne den ekstraordinære præstation?
  5. Er skalaen internationalt anvendelig?

Evalueringens resultater er frembragt på grundlag af en række indsamlinger af data om, hvordan skalaen bruges og opleves. Datagrundlaget er opsamlet og beskrevet i større detalje i bilag og tabelrapporter til evalueringen samt i baggrundsrapporten med Kvantitativ kortlægning og analyse af karaktergivningen efter 7-trins-skalaen.

Senest opdateret 21. januar 2019