Gå til indhold

Kvalitet og relevans af læreruddannelsen

Forsideillustrations tekst mangler
Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en evaluering af læreruddannelsen, hvor en ekspertgruppe med nordisk deltagelse har vurderet uddannelsens kvalitet og relevans.
: 15. januar 2019
: 978-87-93706-34-7
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2019
: 85

Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte evalueringen af læreruddannelsen i efteråret 2017 og nedsatte en uafhængig ekspertgruppe med nordisk deltagelse, som skulle vurdere læreruddannelsens stærke og svage sider. Ekspertgruppen skulle ligeledes vurdere, om læreruddannelsen har levet op til de politiske intentioner om en fagligt stærkere og mere attraktiv uddannelse i reformaftalen fra 2012. Ekspertgruppen aflagde sin samlede evalueringsrapport ved udgangen af 2018.

Ekspertgruppen har baseret sin evaluering på data fra evalueringens tre delanalyser m.v. og har desuden selv besøgt i alt syv udbud af læreruddannelsen fordelt på alle seks professionshøjskoler. Rambøll Management har fungeret som sekretariat for gruppen.

Kontakt

Tue Vinther-Jørgensen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 16. januar 2019