Gå til indhold

Styrket teknologioverførsel fra universiteterne – Eftersyn af regler og praksis

Forsideillustrations tekst mangler
Som opfølgning på regeringsstrategien ”Danmark klar til fremtiden” har Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med universiteterne gennemført et eftersyn af indsatsen med teknologioverførsel.
: 23. april 2019
: 978-87-93706-48-4
: 2019
: 82

Det gennemførte eftersyn har set nærmere på universiteternes lovgrundlag og aftalepraksis med teknologioverførsel. Det er herunder vurderet, hvor der kan forekomme barrierer for virksomheders og iværksætteres adgang til at kommercialisere viden og opfindelser fra den offentlige forskning.

Eftersynet viser, at grundprincipperne i lovgivningen om universiteternes teknologioverførsel svarer til, hvad der ses i det meste af den vestlige verden. Samtidig er der peget på en række muligheder for at justere universiteternes praksis, så den i højere grad imødekommer eksterne kunder og samarbejdspartnere i erhvervslivet.

Eftersynet er gennemført af en arbejdsgruppe med sagkyndige medarbejdere fra universiteterne og ministeriet, og indgår som ét blandt flere bidrag, der samlet kan tjene som beslutningsgrundlag for politikere, myndigheder og universitetsledelser.

Kontakt

Kåre Jarl
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 35
Email: kja@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. april 2019