Du er her: Forside Publikationer 2019 Teknologisk forskning i Danmark

Teknologisk forskning i Danmark

Forsideillustrations tekst mangler
Teknologisk forskning spiller en nøglerolle i det danske samfund. Det viser analysen om teknolo-gisk forskning i Danmark.
Kontakt
Britta Vegeberg
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 84 25
Email: bve@ufm.dk
: 11. oktober 2019
: 978-87-93706-59-0
: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
: 2019
: 85

På samfundsplan er der derfor stor efterspørgsel efter viden, der peger frem mod løsninger – ikke mindst teknologiske løsninger, på de store samfundsmæssige udfordringer inden for sundhed, energi, produktion, miljø mv. Det ser man afspejlet inden for bl.a. FN’s 17 verdensmål.

Analysen af teknologisk forskning i Danmark peger bl.a. på at teknologisk udvikling og udnyttelsen af ny teknologi i høj grad er baseret på teknisk videnskabelig forskning, men ikke kun. Den baserer sig også på viden fra de øvrige videnskabelige hovedområder. Det gælder både naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora mv.

Analysen viser også at teknologisk forskning har stor samfundsøkonomisk betydning, og at de samfundsøkonomisk effekter af teknologisk forskning er positive og signifikante.

Endvidere giver analysen en status for omfanget og karakteren af teknologisk forskning i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor.

Analysen peger bl.a. på teknologisk forskning spiller en nøglerolle i dansk erhvervsliv. 95 procent af erhvervslivets investeringer i egen FoU sker inden for teknologisk forskning, mens 39 procent af forskningsinvesteringerne i den offentlige sektor som helhed – og 48 procent af universiteternes forskning, var i teknologisk forskning i 2017.

Endelig præsenterer analysen resultatet af den bibliometriske analyse af den danske teknologiske forskning og peger på at mere end 60 procent. af alle danske publikationer i perioden 2013-2017 var tilknyttet et fagområde under teknologisk forskning og dansk teknologisk forskning har stor gennemslagskraft sammenlignet med andre små forskningsintensive lande. 

Senest opdateret 19. december 2019