Gå til indhold

Kortlægning af grønne forskningsbehov og -potentialer

Uddannelses- og Forskningsministeriet har indsamlet viden om grønne forskningsbehov og -potentialer. Det er blevet til otte kortlægninger, der er udarbejdet på baggrund af bidrag fra en bred kreds af interessenter.

Kortlægningerne identificerer områder, hvor interessenterne vurderer, at der er behov for yderligere forskning for at understøtte den grønne omstilling i Danmark og globalt. De giver samlet set desuden et billede af det grønne forskningslandskab i Danmark og dets potentiale for at bidrage til den grønne omstilling.

De otte kortlægninger sammenfatter interessenternes vurdering af de grønne forskningsbehov og -potentialer inden for følgende områder:

Kortlægningerne har indgået i udarbejdelsen af den grønne forskningsstrategi: ’Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation’. Kortlægningerne indeholder uddybende beskrivelser af grønne forskningsbehov mv., som kan supplere beskrivelserne af temaområderne i den grønne forskningsstrategi.

Kontakt

Ditte Teresa Mesick
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 94
Email: dtme@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 28. september 2020