Gå til indhold

Dansk indplacering af ikke-formelle uddannelser godt modtaget af EQF Advisory Group

Det europæiske kvalifikationsrammeudvalg har gransket, hvordan vi indplacerer private og andre ikke-formelle uddannelser i den Danske Kvalifikationsramme for Livslang Læring.

6. maj 2024

De seneste fem år har det været muligt at få private og andre ikke-formelle uddannelser indplaceret i den Danske kvalifikationsramme for Livslang Læring. Nu er den danske tilgang blevet set efter i sømmene af udvalget for den Europæiske Kvalifikationsramme for Livslang Læring, EQF Advisory Group. Udvalget består af alle medlemslandene, Europa-Kommissionen, Europarådet samt CEDEFOP, Kommissionens ekspertorganisation om erhvervsuddannelser.

Uddannelses- og Forskningsministeriet præsenterede i november 2023 en rapport om ordningen, og den er blevet godt modtaget af EQF Advisory Group, som har sendt sine endelige kommentarer i slutningen af april 2024.

Indplaceringen af ikke-formelle uddannelser i kvalifikationsrammen er baseret på solid kvalitetssikring og transparente procedurer, konkluderer EQF Advisory Group.

Når rapporten om ordningen blev præsenteret for Advisory Group, skyldes det, at landene har vedtaget at informere hinanden om og evaluere væsentlige ændringer i kvalifikationssystemerne for at sikre den gensidige tillid til kvaliteten af uddannelser på tværs af landegrænserne. Rapporten er et tillæg til den danske referencerapport fra 2011, som beskriver hele det danske uddannelsessystem og sammenhængen til den Europæiske Kvalifikationsramme.

Ordningen blev indført i 2019 med henblik på at styrke livslang læring og samspillet mellem offentligt anerkendte uddannelser og uddannelser, der ikke hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet eller Kulturministeriet. Ordningen gør det lettere at anerkende de ikke-formelle uddannelser både på nationalt og internationalt plan ved merit- og realkompetencevurderinger.

Det er Danmarks Akkrediteringsinstitution, som foretager indplaceringen af uddannelser i kvalifikationsrammen. Det sker på baggrund af en niveauvurdering af den enkelte uddannelse samt en undersøgelse af, om den lever op til kriterierne for at blive indplaceret i kvalifikationsrammen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 06. maj 2024