Gå til indhold

Niveauvurdering styrker kvaliteten af private uddannelser

Udbydere af private uddannelser har øget deres fokus på kvalitetssikring, efter at det blev muligt at få indplaceret private uddannelser i kvalifikationsrammen. Det viser en evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut. Den viser også, at offentlige institutioner kender for lidt til ordningen.

43 private udbydere har fået deres uddannelser niveauvurderet og indplaceret i Kvalifikationsrammen for Livslang Læring, efter at de fik mulighed for det i 2019. Har uddannelsesudbyderne så oplevet en øget værdi ved at blive niveauindplaceret? Det har Danmarks Evalueringsinstitut afdækket i en evaluering efter det første par år med ordningen.

Stræber efter kvalitetsstempel

Ifølge evalueringen giver mange udbydere af private uddannelser udtryk for, at niveauvurderingen har haft positiv indflydelse på deres kvalitetsudvikling af uddannelserne. Det skyldes, at de i ansøgningsprocessen har været nødsaget til at præcisere deres formuleringer om læringsudbyttet og reflektere over deres fremtidige praksis. Processen har skabt et øget fokus på intern evaluering, ligesom der nu er mere opmærksomhed på kommende ansattes kvalifikationer.

Fakta om niveauvurdering af private uddannelser

Private uddannelser kan efter ansøgning få valideret deres niveau i forhold til Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Ordningen blev indført i oktober 2019. Den skal forbedre rammerne for livslang læring ved at

  • styrke samspillet mellem de formelle og ikke-formelle uddannelser
  • øge transparens og anerkendelse på europæisk plan og
  • gøre det lettere at anerkende uformelle kvalifikationer ved merit- og realkompetence-vurderinger m.v.

Det er Danmarks Akkrediteringsinstitut, som foretager niveauvurderingen på baggrund af kriterier og processer vedtaget af Koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen. Udvalget består af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet samt Kulturministeriet.

Evalueringen har set nærmere på, hvorfor private udbydere gør sig den ulejlighed at ansøge om en niveauvurdering. Deres motivation skyldes i høj grad, at de ønsker at markedsføre sig over for deres potentielle studerende. En indplacering i kvalifikationsrammen opleves som et kvalitetsstempel, fordi den viser, at en uddannelse lever op til kriterierne for at blive optaget i kvalifikationsrammen.

Offentlige institutioner bør kende ordningen

Niveauvurderingen giver et redskab til at sammenligne de ordinære og private uddannelser med ordinære uddannelser. Dermed får de offentlige uddannelsesinstitutionerne et bedre grundlag for at træffe afgørelser om optag og merit for ansøgere, som har taget en privat uddannelse. Ordningen er dog endnu så ny, at det ikke har været muligt at måle en effekt på de ordinære uddannelsesinstitutionernes modtagelse af ansøgere med private uddannelser.

De private udbydere oplever imidlertid, at de offentlige uddannelsesinstitutioner ikke kender nok til ordningen. De efterspørger derfor, at ministerierne i højere grad informerer uddannelsesinstitutionerne om betydningen af niveauvurderingen og indplaceringen af uddannelser i kvalifikationsrammen.

På den baggrund planlægger Koordinationsudvalget for Kvalifikationsrammen et informationsfremstød om ordningen over for de offentlige uddannelsesinstitutioner for at synliggøre muligheden for at træffe afgørelser om optag og merit på et bedre grundlag.

Læs mere

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 01. september 2023